Zabudnuté heslo?
Prihlásenie

Elektronický podpis dokumentov už aj pomocou slovenskej mobilnej aplikácie

Autor:
Lubo Straka
Zverejnené:
17. 6. 2020
Hodnotenie:
Už ste hlasovali.

Nepochybne už nejedenkrát mnohí z nás využili služby vlády a samospráv, ktoré si vyžadujú overené podpísanie elektronického dokumentu. Štát nám dal občianske preukazy s čipom, a tak dokážete čítačkou a počítačom nahradiť návštevu úradu. Každý však nemusí mať doma počítač, no zrejme mobilný telefón majú takmer všetci. Aj preto sa slovenskí vývojári zo spoločnosti Disig rozhodli, že elektronické overenie dokumentov prinesú priamo do mobilného telefónu.

V polovici roku 2020 bolo u nás vydaných viac ako 2 milióny občianskych preukazov, ktoré obsahujú elektronický čip, a tak ich nazývame aj eID karty. Napriek tomu len 17 percent z nich, čo je necelých 350 000 ľudí, má stiahnutý aj podpisový certifikát, ktorý im umožňuje elektronicky sa podpisovať a komunikovať s úradmi cez osobnú dátovú schránku. Znamená to, že až 1,7 milióna obyvateľov túto možnosť nevyužíva.

„Tá rezistencia u tých fyzických osôb ešte bude pretrvávať, lebo naozaj my sme zvyknutí na tú papierovú poštu. Ak si ju raz aktivujete, tú dátovú schránku, tak potom štát vám tam všetko bude posielať elektronicky. A nie vždy pre každého je to výhodné,“ hovorí pán Ľuboš Batěk, výkonný riaditeľ, Disig.

Výhoda je však v tom, že vďaka online svetu a dátovým schránkam sa zrýchlilo doručovanie dôležitých dokumentov a pre mnohých je prínosom aj takzvaná fikcia doručenia.

„To znamená, keď vám do dátovej schránky príde niečo, tak máte 15 dní na to, aby ste si to prečítali. A po 15 dňoch jednoducho fikcia doručenia, boli ste s tým oboznámený, s tým dokumentom, či už ste si ho prečítali alebo nie.“

Odborníci z Disigu však dúfajú, že sa digitálne podpisovaná komunikácia, najmä pre mnohé svoje výhody, postupne rozšíri. Priestor vidia aj pri komunikácii medzi právnickou a fyzickou osobou alebo medzi právnickými osobami. Odpadli aj časovo náročné návštevy úradov.

„Čo môže byť veľmi zaujímavé. Pretože ak posielate nejakej druhej právnickej osobe nejaký dôležitý list a pošlete ho cez dátovú schránku, tak nemusíte ho posielať so žltým papierikom, chodiť na poštu a podobne, ale pošlete ho z kancelárie. A zase, platí tam fikcia doručenia.“

Môže to byť výhoda pri súdnych sporoch, napríklad aj v prípade doručenia výpovede nájomnej zmluvy. Aj vďaka elektronickému dokumentu, podpísanému overeným digitálnym podpisom, dokáže súd jednoznačne a veľmi rýchlo rozhodnúť, keďže má k dispozícii relevantné podklady. Slováci z Disigu sa však rozhodli elektronické podpisovanie dokumentov zjednodušiť a ešte viac sprístupniť. K čítačke občianskych preukazov tak pridali ďalšiu platformu systému. Mobilný telefón s aplikáciou Web Signer Mobile.

„Aby ste neboli viazaný na nejaký káblik na čítačku, ktorý môžete vsunúť iba do PC. A tam si myslím, že sa zvýši potom penetrácia používania aj medzi fyzickými osobami, lebo keď si zoberiete, tak dneska mladí ľudia najmä tablety, mobily, až na druhom mieste potom sú PC, lebo to je krabica, ktorá vás viac menej obmedzuje.“

Získať svoj vlastný elektronický podpis pritom vôbec nie je zložité. Stačí k tomu len slovenská aplikácia Disig Web Signer Mobile, ktorá funguje pre operačný systém iOS a tiež Android.

„Vy ten telefón zviažete v podstate s tým celým ekosystémom. Máte čítačku, občiansky preukaz, počítač. Máte server, na ktorom sa generuje žiadosť, máte mobilný telefón a máte certifikačnú autoritu. A to všetko funguje automaticky. To sa pomocou QR kódu prepojí, nemusíte nič zadávať, nič konfigurovať v tom telefóne.“

Aj táto inovácia by mohla rozšíriť systém elektronického podpisovania. Kým ten je v súčasnosti známy najmä v súvislosti s komunikáciou so štátnou správou a s niektorými samosprávami, po novom by sa do systému s mobilným podpisovaním mohol pripojiť aj súkromný sektor.

„V prvom rade sú to inštitúcie z finančnej oblasti. Banky, poisťovne, spoločnosti, ktoré robia mikropôžičky a podobne. Viem si to predstaviť v prvom kroku medzi naozaj veľkými firmami a ich povedzme dodávateľmi alebo odberateľmi. Možno naozaj ten nejaký veľký developer, ktorý má desiatky, stovky dodávateľov, subdodávateľov, ktorí sú často krát malí živnostníci alebo malé s.r.o-čky.“

Overovanie a pravosť podpisov, a vôbec elektronické podpisovanie, je možné zapracovať, aj v mobilnej podobe, priamo do firemných softvérov, ktoré už spoločnosti používajú. No Disig prináša i možnosť využiť takéto služby pomocou vlastného cloudového riešenia.

„Máme podpisovací portál zep.disig.sk, kde podpisujete nejaké dokumenty. Ten portál zep.disig.sk je preto, aby ľudia, keď komunikujú s inštitúciou, ktorá povedzme, že nemá urobené tieto elektronické služby dobre, a sú také bohužiaľ aj na Slovensku stále, tak to podpíše na našom portáli, a potom to pošle do tej inštitúcie,“ uzatvára pán Ľuboš Batěk, výkonný riaditeľ, Disig.

Elektronické podpisovanie má pred sebou nepochybne veľkú budúcnosť a jeho využívania sa rozhodne dočkáme vo viacerých oblastiach. Zaujímavá platforma Disig Web Signer Mobile môže k jeho rozšíreniu len pomôcť. Možno tak raz budeme používať elektronické podpisovanie pri preberaní zásielok od kuriérov alebo pri podpisovaní kúpnopredajných zmlúv i medzi obyvateľmi. A možno raz budeme pomocou takejto platformy hlasovať aj vo voľbách.