Zabudnuté heslo?
Prihlásenie

Viac liekov užívajú deti z vojenských a chudobných rodín

Viac liekov užívajú deti z vojenských a chudobných rodín
Autor:
Alžbeta Harry Gavendová
Zverejnené:
24. 4. 2014
Hodnotenie:
Už ste hlasovali.

Výskum, ktorý nedávno v USA pripravilo Centrum pre štatistiku chorôb (CDC), vraví, že až 7,5 % amerických detí vo veku 6-17 rokov berie lieky na predchádzanie ťažkostí so správaním a spracúvaním emócií. O niečo viac z nich bolo z chudobných rodín a z dorín, kde jeden z rodičov pracuje vo vojenskej oblasti.

Podľa zverejnených štatistík CDC (americké Centrum pre štatistiku chorôb) z roku 2011 sa odhaduje, že až 7,5 % amerických detí vo veku 6-17 rokov berie lieky na lekársky predpis. Nie však proti chrípke či inej klasickej chorobe, ale sú to ozajstné silné lieky na liečbu emocionálnych ťažkostí a problémy so správaním. Toto percento sa rovná približne 3,2 miliónu detí.

K tomu sa dodáva ešte fakt, že až 8% detí z rodín, kde pracuje jeden z rodičov vo vojenskej sfére užíva lieky proti spomínaným problémom a až 9,2% detí z rodín s príjmom pod hranicu chudoby. Všetky tieto deti trpia poruchami koncentrácie, ťažkosťami s emocionálnymi prejavmi a problémom vychádzať si s druhými deťmi. Na presný typ liekov sa výskum nezameriaval, no LaJeana Howie, štatistka z CDC, vraví, že vzhľadom na uvádzané ťažkosti a problémy ide o lieky proti depresii, úzkosti, hyperkativite a poruche pozornosti. Takýto výskum z roku 2005 hovoril „iba“ o 5% detí a obsahoval i vo veku 4-5 rokov.