Zabudnuté heslo?
Prihlásenie

Odhalíme vám, aký inovatívny výskum prebieha na pôde FCHPT – 1. časť

Autor:
Roman Mališka
Zverejnené:
11. 3. 2019
Hodnotenie:
Už ste hlasovali.

Vďaka vývoju pokročilých technológií nás v blízkej budúcnosti čaká nástup takzvanej priemyselnej revolúcie 4.0. Jej cieľom je zefektívniť výrobné a pracovné procesy a zaistiť vyššiu bezpečnosť.

Tomuto nadchádzajúcemu trendu sa venujú aj na pôde Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave. Študenti majú k dispozícii rôzne inovatívne nástroje a dokonca sa sami môžu podieľať na vývoji technológií práve pre využitie v priemysle 4.0.

Priemyselná revolúcia 4.0 sa ponesie najmä v znamení vylepšenia automatizácie so zameraním sa na informačné prepojenie, cloudové systémy, ekosystém internetu veci, umelú inteligenciu a jej prediktívne algoritmy. To by malo zefektívniť procesy v rôznych odvetviach a ľudia sa tak budú môcť sústrediť na dôležitejšie činnosti.

„Vo všeobecnosti plošná automatizácia a zavedenie konceptov priemyslu 4.0 vytvorí nové pracovné pozície, ktoré budú väčšinou orientované na informačné technológie, na návrh riadiacich algoritmov, na návrh informačných systémov,“ hovorí pán Martin Kalúz, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU.

Aby boli študenti na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie pripravení na budúcnosť a mohli sa uplatniť v širokom zábere v praxi, môžu si už priamo na škole otestovať ako funguje štandardná priemyselná prevádzka v chemickom a potravinárskom priemysle. K dispozícii majú pritom viacero typov technologických simulátorov.

„Tieto procesné stanice umožňujú v jednoduchých podmienkach simulovať fungovanie štandardných technologických procesov, ktoré sa nachádzajú v priemysle, napríklad v priemysle spracovania palív. Majú užívateľské rozhranie, na základe ktorého môžu si navrhovať riadiace algoritmy a principiálne skúšať všetky veci, ktoré sa naučili v rámci svojho štúdia na reálnych procesoch,“ dodáva pán Martin Kalúz, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU.

Študenti majú k dispozícii aj laboratórium, ktoré simuluje prepojené zariadenia a senzory v ekosystéme internetu vecí. Dokonca sa pod vedením pedagógov môžu podieľať aj na samotnom vývoji a implementácii riadiacich systémov a procesov automatizácie pre priemysel 4.0. Týmto spôsobom vznikol na pôde fakulty aj zaujímavý projekt pre bezdrôtové monitorovanie a ovládanie pasterizačnej linky.

„Aby operátor mal kontrolu nad tým, aká je teplota v tomto pasterizačnom procese, aby nedošlo napríklad k zničeniu bielkovín v mlieku, práve preto má systém našej študentky v sebe zabudovanú predikciu, ktorá operátorovi dopredu ukazuje, kedy dôjde k takejto nebezpečnej teplotnej situácii,“ hovorí pán Michal Kvasnica, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU.

Úspešných vecí, ktoré na akademickej pôde vznikli je však viac. Napríklad aj prediktívny systém tlmičov, ktoré vedia predvídať nerovnosti na vozovke a podľa toho nastavia silu pružnosti. Je preto dobré vidieť, že aj mladí vedci dokážu naplno priložiť ruku k dielu a prispieť tak k rýchlejšej implementácii inovatívnych technológií, a to nielen pre chemický a potravinársky priemysel.