Zabudnuté heslo?
Prihlásenie

Odhalíme vám, aký inovatívny výskum prebieha na pôde FCHPT – 2. časť

Autor:
Roman Mališka
Zverejnené:
12. 3. 2019
Hodnotenie:
Už ste hlasovali.

Viete ako sa dá znížiť nebezpečenstvo vzniku škodlivých mikroorganizmov v potravinách? A čo taká kozmetika? Prenikajú z nej nebezpečné chemické látky do ľudského tela? Práve tieto oblasti sledujú aj na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej Technickej Univerzity v Bratislave. A dokonca tam v tomto smere majú aj niekoľko objavov.

Pri nesprávnom technologickom spracovaní počas výroby sa v potravinách môžu rozmnožiť aj zdraviu škodlivé organizmy. Toto nebezpečenstvo vzniká najmä v potravinách s minimálnym opracovaním, napríklad vyrábaných zo surového mlieka, ako sú tradičné syry, bryndza, parené syry a podobne. Zabrániť sa tomu snaží výskum Ústavu potravinárstva a výživy na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie.

„Ak podporíme tie fermentačné procesy tak vlastne tieto nežiaduce baktérie potom nemajú šancu, sú inhibované. A v zásade spolu s vonkajšími faktormi prostredia, teda napríklad chladením potravín a inými procesmi zabezpečíme tú mikrobiologickú stabilitu a bezpečnosť počas doby spotreby,“ vysvetľuje pán Ľubomír Valík, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU.

Študenti sa preto učia ovládať základné technologické procesy a majú šancu sa priamo vo výrobných podnikoch zoznámiť s najnovšími technológiami.

„Poznajú procesy, ktorými sa opracovávajú suroviny. A rovnako sú zruční v laboratóriu a poznajú metódy či už chemické alebo mikrobiologické alebo biologické.“

Výskumníci sa venujú aj iným skupinám, ako je napríklad príprava fermentovaných potravín na báze pseudo cereálií.

„Aby sme mohli pre tých konzumentov, ktorí sú alergický na mliečny proteín alebo mliečne zložky alebo intolerantný voči laktóze, pripraviť výrobky, ktoré sú fermentované, ktoré obsahujú dobré baktérie,“ dodáva pán Ľubomír Valík, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU.

Rovnako dôležitá je aj bezpečnosť kozmetických výrobkov, ktorá je aj doménou výskumu v rámci záverečných prác študentov všetkých stupňov štúdia.

„My učíme študentov ako formulovať kozmetické výrobky tak, aby práve tie látky, ktoré sú potenciálne nebezpečné, fungovali ako fungovať majú. A keď to tak nie je, ako napomôcť formuláciou výrobku, aby teda tie látky ostali v tých vrstvách kože, kde si to želáme,“ hovorí pani Jarmila Hojerová, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU.

Aj tu sa študenti v rámci odbornej praxe zoznamujú s výrobnými procesmi priamo v závodoch. No a v laboratóriu môžu potom aj sami vyrábať rôzne modelové výrobky.

„Od emulzií, krémov, suspenzií, zubných pást a podobne. Máme samozrejme analytické metódy, ktoré sú bežné v ostatných laboratóriách, ako plynová chromatografia, kvapalinová chromatografia, rôzne analýzy iných vlastností kozmetiky, senzorické vlastnosti,“ dopĺňa pani Jarmila Hojerová, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU.

Zaujímavosťou je, že mnohé veci sa overujú na vzorkách kože z prasiat, ktorá je vraj tej ľudskej najbližšia. Z dielne ústavu je pritom aj úspešná štúdia, ktorá odhalila prienik pesticídov do kože aj cez rôzne druhy ochranných rukavíc. No a už teraz sa vraj na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave pracuje aj na zaujímavom projekte novodobej zubnej pasty.