Zabudnuté heslo?
Prihlásenie

Výskumníci prišli na lepší spôsob pestovania mikrorias

Výskumníci prišli na lepší spôsob pestovania mikrorias
Autor:
Roman Mališka
Zverejnené:
1. 2. 2017
Hodnotenie:
Už ste hlasovali.

Mikroriasy, okrem iného, sú potenciálne cenným zdrojom pre biopalivá, no ich pestovanie v širšom meradle môže byť náročný a nákladný proces preto, aby sa ujali v komerčnom prostredí. Výskumníkom z univerzity Syracuse sa však podarilo vyvinúť nové rastové médium, ktoré umožňuje ľahšie pestovanie a zber mikrorias.

Mikroriasy sa zvyčajne pestujú v priesvitných trubiciach, no pri tejto činnosti dochádza k niektorým problémom. Mikroriasy totiž majú tendenciu priliehať na vnútorných stenách valcovitých nádob, čím blokujú svetlo ďalším riasam, ktoré rastú hlbšie vo vnútri. Rastová tekutina sa tiež musí často miešať, aby boli všetky riasy vystavené svetlu. No a nakoniec, zber mikrorias je časovo a energeticky náročný proces.

V bežných podmienkach sa pestujú mikroriasy v čisto kvapalnom rastovom médiu

Toto si dobre uvedomili aj výskumníci z univerzity Syracuse a vyvinuli nové rastové médium pod označením Tris-Acetate-Phosphate-Pluronic (TAPP). Toto rastové médium je pri teplote 15 ° C v kvapalnom stave a do neho sa naočkujú bunky mikrorias. Následne sa teplota média zvýši o sedem stupňov, čo spôsobí jeho transformáciu na gél. Vo vnútri gélu prebieha rast rias v skupinách, ktoré sú 10 krát väčšie, ako tie rastúce v tradičnom prostredí. Keďže je ich menej, svetlo sa cez väčšie zhluky dostane oveľa jednoduchšie.

Keď nastane čas zberu vypestovaných mikrorias, rastové médium TAPP sa ochladí späť na 15 ° C, čím sa vráti do kvapalného stavu. Pôsobením gravitácie sa zhluky mikrorias usadia na dne nádoby. Potom sa teplota TAPP opäť zvýši do gélového stavu, odstráni sa viečko nádoby a usadené zhluky mikrorias sa jednoducho zoškrabú z gélu. Podľa výskumníkov je tento spôsob zberu mikrorias až 10 krát rýchlejší, ako pri tradičných spôsoboch, a samozrejme teda aj energeticky úspornejší.