Zabudnuté heslo?
Prihlásenie

Nová technika môže dramaticky zvýšiť výnosy ryžových zŕn

Nová technika môže dramaticky zvýšiť výnosy ryžových zŕn
Autor:
Roman Mališka
Zverejnené:
15. 1. 2019
Hodnotenie:
Už ste hlasovali.

Čínski výskumníci prišli na spôsob, ako sa dá efektívne zvýšiť fotosyntetický účinok pri pestovaní ryže, čo môže viesť k výraznému zvýšeniu výnosov ryžových zŕn až o 27 percent. Cieľom štúdie je zlepšiť celosvetovú produktivitu potravín úpravou fotosyntézy v plodinách.

Rastliny vytvárajú chemickú energiu, ktorú potrebujú pre rast tak, že zachytávajú molekuly oxidu uhličitého z okolitého prostredia. No asi 25 percent času rastlina nesprávne zhromažďuje molekuly kyslíka, čo je takzvaná fotorezistencia, a vytvára toxický vedľajší produkt, ktorý narúša celý proces fotosyntézy a nakoniec uvoľňuje naspäť oxid uhličitý. Fotorespirácia je proces, ktorý rastliny používajú na odstránenie týchto problémov.

Výskumníci sa zaoberajú rôznymi technikami ako zefektívniť fotorespiráciu rastlín. Najnovšia štúdia od tímu vedcov z Číny demonštruje zaujímavú stratégiu pre zvýšenie energetickej účinnosti. Táto technika odvádza oxidu uhličitý, ktorý vzniká počas fotorezistencie fotosyntézy. Proces sa nazýva GOC bypass a využíva tri enzýmy pre konverziu molekuly nazývanej glykolát na oxid uhličitý.

Nová technika môže dramaticky zvýšiť výnosy ryžových zŕn.

Počas testov priamo v teréne boli použité plodiny ryže, pričom výsledky boli nad mieru očakávania. Rastliny ošetrené procesom GOC bypass vykazovali zlepšenie celkového výnosu zŕn od 7 do 27 percent. Fotorespiračná rýchlosť bola potlačená až o 31 percenet a fotosyntéza rastlín sa zvýšila až o 22 percent. Výskumníci pritom naznačujú, že tieto výsledky sa ešte dajú optimalizovať prostredníctvom rozsiahlejších testov a experimentovania s rôznymi odrodami ryže.

V pláne je tiež preskúmanie, či sa táto technika vzťahuje aj na iné plodiny, napríklad zemiaky. Samozrejme pred vedcami stojí ešte veľa otázok, ktoré bude potrebné vyriešiť, kým sa takéto druhy bioinžinierskych plodín budú dať rozšíriť medzi pestovateľov. No výskum naznačuje, že toto by mohla byť tá správna cesta k zlepšeniu celkovej produkcie najvýznamnejších plodín, ako je ryža, pšenica či kukurica.