Zabudnuté heslo?
Prihlásenie

Našlo tórium odpoveď na otázku pohonných hmôt?

Našlo tórium odpoveď na otázku pohonných hmôt?
Autor:
Alžbeta Harry Gavendová
Zverejnené:
27. 11. 2013
Hodnotenie:
Už ste hlasovali.

Americká spoločnosť Laser Power Systems experimentuje na poli pohonných hmôt s jedným z najhustejších prvkov, s tóriom. Jeden gram tohto prvku je ekvivalentný 28 tisíc litrom benzínu. Treba však ešte premyslieť spôsob zbavenia ho rádioaktivity.

Po svete chodia denne milióny áut, ktoré vypúšťajú do ovzdušia škodlivé látky. Existujú síce už i elektrické automobily či iné možnosti pohonu, no vývojári pokračujú stále ďalej. Spoločnosť Laser Power Systems z USA vyvíja nový spôsob automobilového pohonu založený na jednom z najhustejších materiálov. Je ním prvok tórium, ktoré v tejto súvislosti dokáže produkovať obrovské množstvo tepla. Spoločnosť už robila testy s malým množstvom tória. V praxi by to malo vyzerať tak, že sa vytvorí tóriový laser, ktorý zohrieval vodu za produkcie pary. Tá poháňala turbínu, ktorá sa starala o chod elektromotora. Jediným zádrheľom je zatiaľ rádioaktivita tohto materiálu, no je v menšom množstve ako u uránu či plutónia, preto by sa malo dať predísť žiareniu hliníkovým krytím. Pre predstavu – 1 gram tória má v prepočte na energiu takú hodnotu, ako 28 tisíc litrov benzínu.