Zabudnuté heslo?
Prihlásenie

Dúhové dopravné značky môžu byť pre autonómne vozidlá čitateľnejšie

Dúhové dopravné značky môžu byť pre autonómne vozidlá čitateľnejšie
Autor:
Roman Mališka
Zverejnené:
2. 9. 2021
Hodnotenie:
Už ste hlasovali.

Autonómne vozidlá musia fungovať v komplexnom prostredí a rozpoznávanie dopravných značiek je toho dôležitou súčasťou. Nový mikroštruktúrovaný materiál odráža svetlo v dúhových prstencoch, čo môže uľahčiť čítanie dopravných značiek pre systémy počítačového videnia.

Aj mimo úplne autonómnych vozidiel je rozpoznávanie dopravných značiek súčasťou asistenčných systémov vodiča už viac ako desať rokov. Technológia je zvyčajne založená na rozpoznávaní farieb alebo tvarov značiek, ale nie vždy je rozpoznávanie v reálnom svete správne, kde čitateľnosť značky môže byť ovplyvnená osvetlením, počasím, prekážkami, poškodením alebo niečím ako sú nálepky na značke.

Keď biele svetlo zasiahne MCR materiál na dopravnej značke, vytvorí sústredné dúhové prstence.

V novej štúdii preto tím vedcov z Buffalskej univerzity skúmal sľubný nový materiál, ktorý by mohol túto prácu uľahčiť a zefektívniť. Ide o novú formu retroreflexného materiálu, ktorý sa už bežne používa na zvýraznenie dopravného značenia odrazom svetla zo svetlometov vozidla priamo na vodiča. Nový materiál však namiesto toho, aby koncentroval toto svetlo, ho rozptyľuje a vytvára pútavé dúhové vzory.

Technológia bola nazvaná ako mikroškálové konkávne rozhranie (MCR) a je tvorené tenkou vrstvou drobných polymérnych guľôčok vložených do pásky. Keď svetlo dopadne na povrch, tieto mikroskopické guľôčky ho odrazia do série sústredných kruhov. Biele svetlo vytvára pritom dúhové prstence, jednofarebný laser vytvára vzory svetlých a tmavých prstencov a infračervené lasery majú svoje vlastné podobné kruhové vzory.

Mikroskopický obraz drobných guľôčok, ktoré tvoria povrch nového materiálu mikroškálového konkávneho rozhrania.

Pokrytím dopravných značiek materiálom MCR by tak bolo možné vytvorené vzory vzájomne skúmať viacerými senzormi vo vozidle, aby sa potvrdilo, o aký druh dopravnej značky ide. Inteligentné dopravné značky z MCR by mohli poskytnúť viac signálov pre budúce systémy, ktoré používajú technológiu LIDAR a rozpoznávanie viditeľných vzorov na identifikáciu dôležitých dopravných značiek v reálnych podmienkach. To by mohlo byť v budúcnosti užitočné pre zvýšenie bezpečnosti premávky autonómnych automobilov.

Vedci tvrdia, že materiály MCR by mohli byť užitočné aj pre elektronické senzory, ako nástroje proti falšovaniu či reflexné displeje. V budúcom vývoji bude tím experimentovať s rôznymi vlnovými dĺžkami svetla a inými materiálmi pre mikroguľôčky, aby sa zistilo, aké ďalšie efekty môžu vzniknúť.

Výskum bol publikovaný v magazíne Applied Materials Today.

Vľavo: obrázok dopravnej značky STOP pokrytej novým materiálom konkávneho rozhrania v mikroskopickom meradle vo viditeľnom svetle. Vpravo: rovnaká dopravná značka nasnímaná technológiou LIDAR.