Zabudnuté heslo?
Prihlásenie

Do San Francisca vplávala idea trajektov poháňaných vodíkom

Do San Francisca vplávala idea trajektov poháňaných vodíkom
Autor:
Roman Mališka
Zverejnené:
11. 10. 2016
Hodnotenie:
Už ste hlasovali.

Vodík ako energia má potenciál, aby umožnil dopravným prostriedkom cestovať čistejšie a tichšie, ako je to možné so spaľovacím motorom. Už teraz sa využíva ako alternatívny pohon pre automobily alebo lietadlá a tím výskumníkov zo Sandia National Laboratories sa domnieva, že by sa San Francisco mohlo stať ideálnym miestom pre používanie lodných trajektov s vodíkovým pohonom.

Štúdia je založená na rovnakých požiadavkách, aké sú kladené na lodné trajekty so vznetovým motorom v San Francisco Bay. Navrhované lode s názvom Zero Emission, Hydrogen Fuel Cell High Speed Passenger Ferry (v skratke SF-BREEZE) by mali každý deň počas štyroch okružných jázd s dĺžkou 80 kilometrov previesť 150 pasažierov. Musia udržiavať rýchlosť 35 uzlov (63 km / h) počas 65tich percent svojho času na ceste. Tankovanie by muselo prebiehať v polovici dňa, medzi rannou a večernou špičkou.

Pre splnenie požiadaviek na vyššiu rýchlosť tím navrhol dlhší trup lode, ako je v priemere bežné u súčasných lodných trajektoch, pričom vodíkové články sa skladujú v úplne uzavretom úseku hlavnej paluby lode. Týmto sa za všetkých okolností zabezpečilo správne oddelenie palivových článkov od cestujúcich.

Výskumníci zo Sandia National Laboratories vypracovali štúdiu lodného trajektu s vodíkovým pohonom pre prepravu pasažierov v San Franciscu

Okrem toho, že navrhovaný trajekt SF-BREEZE ponúka rovnakú funkcionalitu, ako bežný dieselový trajekt, použitím vodíka pre dodanie energie mu zaručí hladšiu a pokojnejšiu plavbu, čo ocenia najmä prepravovaní pasažieri. Navyše loď nevypúšťa emisie CO2 do ovzdušia a v prípade poruchy nehrozí únik škodlivých ropných látok do vody. Vzhľadom na to, že palivové články napájajú elektrické motory, predpokladá sa, že by loď mohla rýchlejšie reagovať a manévrovať, ako u naftových motoroch.

Prekážkou v komerčnej úspešnosti navrhovaného projektu vodíkových trajektov SF-BREEZE by však mohol byť fakt, že sú finančne asi trojnásobne nákladnejšie, ako je tomu u konvenčných motorových trajektoch a rovnako sa predpokladá, že aj prevádzkové náklady budú oveľa drahšie ako u motorových lodí. Projekt vodíkových lodných trajektoch v San Franciscu tak teda zatiaľ zostáva myšlienkou na papieri.