Zabudnuté heslo?
Prihlásenie

Extrakt z granátového jablka likviduje farmaceutické látky vo vode

Extrakt z granátového jablka likviduje farmaceutické látky vo vode
Autor:
Roman Mališka
Zverejnené:
19. 5. 2023
Hodnotenie:
Už ste hlasovali.

V posledných rokoch sa ukázalo, že zlúčeniny odvodené z granátového jablka môžu spomaľovať starnutie buniek, chrániť mozgy nenarodených detí či slúžiť ako prísady do lepších automobilových materiálov. Teraz sa používajú dokonca na odstraňovanie liečiv z odpadových vôd.

Farmaceutické látky sa zvyčajne dostávajú do komunálnych odpadových vôd, keď sa dostanú do moču pacientov. Čističky odpadových vôd síce pomáhajú znižovať ich obsah, ale určité množstvo liekov sa aj tak dostáva do miestnych vodných tokov spolu s vyčistenou vodou. Môžu potom poškodiť vodné organizmy a potenciálne aj ľudí.

Niektoré skupiny už dávnejšie skúmali použitie nanopórovitých materiálov známych ako kovovo-organické štruktúry (metal-organic frameworks - MOF) na účinnejšie filtrovanie liečiv z odpadových vôd. Hoci sa tieto materiály ukázali ako sľubné, ióny kovov a syntetické organické molekuly, ktoré sa v nich používajú, sú často nákladné a / alebo nedostatkové.

S ohľadom na tieto nevýhody sa vedci zo švédskej Štokholmskej univerzity zamerali na prirodzene sa vyskytujúcu molekulu s názvom kyselina elagová, ktorá sa okrem iného nachádza aj v granátových jablkách.

Snímka kryštálu SU-102 z elektrónového mikroskopu. Tmavé oblasti sú póry široké jeden nanometer, v ktorých sa zachytávajú liečivá.

„Kyselina elagová je jednou z hlavných stavebných jednotiek prirodzene sa vyskytujúcich polyfenolov známych ako triesloviny, ktoré sú bežné v ovocí, bobuľovinách, orechoch a kôre stromov,“ povedal doktorand Erik Svensson Grape. „Kombináciou kyseliny elagovej, ktorá bola získaná buď zo šupky granátového jablka, alebo z kôry stromov, so zirkóniovými iónmi sme vyvinuli novú vysoko poréznu kovovo-organickú štruktúru, ktorú sme pomenovali ako SU-102“.

Keď sa SU-102 testovala na vode, ktorá už bola upravená v miestnom zariadení na čistenie odpadových vôd, odstránila značné množstvo zvyškov farmaceutických škodlivín, ktoré sa prehliadli. A navyše, v procese známom ako fotodegradácia, materiál rozkladal tieto znečisťujúce látky na neškodné prvky, keď bol vystavený ultrafialovému svetlu.

„Bol to veľmi vzrušujúci projekt, pretože sme dostali príležitosť pracovať priamo so vzorkami vody z čističky,“ povedal Grape. „Dúfame, že jedného dňa sa SU-102 bude používať vo väčšom meradle a aj na iné environmentálne aplikácie“.

Článok o výskume bol nedávno uverejnený v Nature Water.

Doktorand Erik Svensson Grape zo Štokholmskej univerzity s modelom molekuly SU-102 odvodenej z granátového jablka.