Zabudnuté heslo?
Prihlásenie

Nové ekologické prísady do mazív by mohli chrániť vodné turbíny

Nové ekologické prísady do mazív by mohli chrániť vodné turbíny
Autor:
Roman Mališka
Zverejnené:
20. 5. 2024
Hodnotenie:
Už ste hlasovali.

Vedci z Národného laboratória Oak Ridge (ORNL) amerického Ministerstva energetiky vyvinuli ekologické prísady do mazív, ktoré chránia zariadenia vodných turbín aj okolité životné prostredie.

Každoročne sa na celom svete spotrebuje obrovské množstvo mazacieho oleja pre motory a priemyselné stroje, pričom približne polovica objemu sa nakoniec dostane do životného prostredia. Hoci sú k dispozícii mazivá prijateľné z hľadiska životného prostredia, nie sú optimalizované pomocou prísad, ktoré môžu výrazne zlepšiť výkon a zároveň predstavovať minimálny vplyv na životné prostredie v prípade náhodného úniku.

S cieľom vytvoriť netoxické, biologicky odbúrateľné a vysoko výkonné mazacie prísady pre vodné turbíny sa výskumníci obrátili na takzvané iónové kvapaliny (ďalej len ako IK). Sú to organické kvapalné soli, ktoré sa dobre miešajú s olejom, znižujú trenie medzi ložiskami a prevodmi a sú stabilné v rôznych teplotách.

Tím vedcov z oblasti materiálov a životného prostredia v ORNL pracoval na návrhu, syntéze a testovaní najlepších kandidátskych IK fosforečnanu amónneho a fosforečnanu fosforečného, ktoré poskytujú dobrú kombináciu vlastností.

Po pridaní do základových olejov IK preukázali až o 50 % nižšie trenie a desaťnásobné zníženie opotrebovania zariadení v porovnaní s komerčne dostupným prevodovým olejom. Spĺňali pritom americké federálne normy pre environmentálnu toxicitu a biologickú odbúrateľnosť.

Projekt vychádza z viac ako 20 rokov výskumu IK v ORNL, vrátane vývoja mazacích prísad určených na zníženie opotrebovania motorov a zvýšenie úspory paliva vo vozidlách.

„Naša predchádzajúca práca nám ukázala, že je možné výrazne zvýšiť výkonnosť mazív pridaním len 1 % alebo dokonca pol percenta IK,“ povedal Jun Qu z ORNL, ktorý vedie projekt.

Tentoraz sa vedci snažili vytvoriť netoxickú prísadu na použitie v turbínach inštalovaných vo vodnom prostredí, ktoré vyrábajú elektrickú energiu pomocou vĺn, prílivu a odlivu, oceánskych a riečnych prúdov. Tím sa najprv snažil odstrániť z kandidátskych IK potenciálne toxické prvky, ako sú fluór a chlór, a kovy, ako sú zinok a železo. Zamerali sa tiež na vytvorenie IK zložených z kratších uhľovodíkových reťazcov, konkrétne z reťazcov obsahujúcich menej ako šesť atómov uhlíka, ktoré sa všeobecne považujú za menej toxické.

Vedci zistili, že reťazec so štyrmi uhľovodíkmi je najlepší. Kratší ako štvoruhlíkový reťazec totiž viedol k vzniku IK, ktoré sa zle miešali s olejom a boli menej tepelne stabilné.

Testovaním na tribologickom zariadení ORNL sa zistilo, že nové mazacie prísady na báze iónovej kvapaliny vyvinuté pre vodné turbíny výrazne znižujú trenie a opotrebovanie zariadenia.

Testovanie trenia sa uskutočnilo s kovovými kúskami simulujúcimi ozubené kolesá turbín a ložiská, ktoré boli potiahnuté mazivom obsahujúcim IK. Výsledné opotrebovanie povrchu kovových kusov sa charakterizovalo pomocou elektrónovej mikroskopie. Tím pritom tvrdí, že tieto konkrétne IK sa pritom vyrábajú pomerne jednoducho a dajú sa ľahko rozšíriť na komerčné účely.

Na určenie vplyvu prísad na životné prostredie boli vykonané testy toxicity a biologickej odbúrateľnosti. Pri testoch toxicity sa použili Ceriodaphnia, drobné planktónne kôrovce, ktoré sú všeobecne známe ako vodné blchy. Tie majú krátky životný cyklus a rýchlu mieru rozmnožovania a sú veľmi citlivé na podmienky prostredia.

Zatiaľ čo ekologicky prijateľné základné mazacie oleje nemali na kôrovce žiadny vplyv, zistilo sa, že komerčné prísady do mazív a dve skoré zlúčeniny IK sú pre organizmy extrémne toxické, čo spôsobilo 100 % úmrtnosť v priebehu jedného až troch dní po vystavení. Konečné návrhy tímu pre prísady IK s krátkym reťazcom fosforečnanu amónneho a fosforečnanu fosforečného viedli k až 90 - 100 % miere prežitia po siedmich dňoch.

Zistilo sa, že finálne mazivá so zvýšeným obsahom IK sú v porovnaní so štandardnými mazacími prísadami vysoko biologicky odbúrateľné. Testovanie zahŕňalo vystavenie zlúčenín vodným mikróbom a následné meranie rýchlosti produkcie oxidu uhličitého, keď mikróby rozkladali materiály. Vysokoúčinné mazivá šetrné k životnému prostrediu navrhnuté špeciálne pre morské energetické turbíny sú dôležité aj z iných dôvodov, vrátane životnosti zariadenia.

Očakáva sa, že projekt sa ďalej zameria na ďalší vývoj mazacích prísad IK špeciálne na použitie v prílivových turbínach, ktoré pracujú v oceáne a sú vystavené potenciálnej kontaminácii morskou vodou a extrémnym tlakom a teplotám. Článok o výskume bol nedávno publikovaný v magazíne ACS Sustainable Chemistry & Engineering.