Zabudnuté heslo?
Prihlásenie

2017 bol druhý najhorúcejší rok od začiatku meraní v roku 1880

Autor:
Roman Mališka
Zverejnené:
19. 1. 2018
Hodnotenie:
Už ste hlasovali.

Hoci sa viaceré oblasti severnej pologule práve trasú zimou, teplotný priemer na svete sa za posledný rok ešte zvýšil. Túto informáciu potvrdila to NASA a Národný úrad pre oceány a atmosféru (National Oceanic and Atmospheric Administration – NOAA) vydaním správy, v ktorej sa uvádza, že rok 2017 bol jeden z najhorúcejších od začiatku merania teplotných rekordov v roku 1880.

Každoročná analýza agentúry NASA používa východiskovú priemernú teplotu, ktorá je vypočítaná z globálneho priemeru v každom roku v období 1951 až 1980 a potom porovnáva globálnu priemernú teplotu každého predchádzajúceho roka. Agentúra zistila, že celosvetový teplotný priemer v roku 2017 bol o 0,9 ° C teplejší, ako je základná porovnávajúca línia, čí sa zaradil na druhé miesto najhorúcejšieho roka, hneď za rok 2016.

Samostatná štúdia zo strany NOAA stanovila, že priemer v roku 2017 bol o 0,84 ° C vyšší ako priemer 20. Storočia, pričom sa rok 2017 dostal na tretie miesto, druhú pozíciu obsadil rok 2015 a prvú rok 2016. Tento rozdiel je spôsobený rôznymi faktormi, či už je to spôsobené tým, že veda o klíme je komplexná a stále sa meniaca, alebo sa presúvajú meteorologické stanice, menia sa metódy meraní a rôzne organizácie používajú na výpočty rôzne techniky a zdroje.

Priemerná globálna teplota Zeme v rokoch 2013-2017 v porovnaní s východiskovým priemerom z rokov 1951-1980 (žltá, oranžová a červená indikujú teploty vyššie ako východisková hodnota)

Vo všeobecnosti sa však zistenia NASA a NOAA vo veľkej miere zhodujú a poukazujú na širší trend otepľovania. Teploty boli vyššie ako priemerné teploty za posledných 41 po sebe nasledujúcich rokov a päť najteplejších rokov sa nachádza medzi rokmi 2010 a 2017.

Tento dlhodobý trend rýchleho otepľovania môže mať veľký vplyv na budúcnosť. Najťažšie postihnuté sú polárne regióny. Úroveň morského ľadu v Arktíde bola druhá najmenšia, aká kedy bola nameraná, hneď opäť po rekordnom roku 2016. Na druhom konci planéty bol rozsah antarktických morských ľadovcov najmenší, s rozlohou o 400 000 kilometrov štvorcových menej, ako bol predchádzajúci rekord.