Zabudnuté heslo?
Prihlásenie

Stanford využíva nový systém obnoviteľnej energie

Stanford využíva nový systém obnoviteľnej energie
Autor:
Roman Mališka
Zverejnené:
27. 4. 2015
Hodnotenie:
Už ste hlasovali.

Stanfordská univerzita v Kalifornii svojou rozlohou pripomína malé mestečko, rozkladá sa na približne 8000 akroch, na ktorých je rozmiestnených viac ako 1000 budov. Je teda pochopiteľné, že takýto komplex produkuje veľké množstvo škodlivých emisíí CO2 a na svoju prevádzku spotrebuje množstvo energie.

Pre zníženie dopadu na životné prostredie a pre zníženie nákladov spojených s energiami sa univerzita rozhodla nahradiť pôvodný systém parného potrubia novým systémom tepelnej rekuperácie, pričom podstatnú časť elektrickej energie pre napájanie nového tepelného systému získava univerzita zo solárnych panelov.

Stanford SESI rekuperačný tepelný systém

Nový systém nesie názov SESI (Stanford Energy Systems Innovations). Zhromažďuje prebytočné teplo z tepelného potrubia, ktoré bolo predtým vypúšťané von ako para, a posiela ho do rekuperačného tepelného obehu v ktorom sa ochladzuje pomocou chladičov. Kondenzát sa dostane znova do obehu ako teplá voda. Predchádzajúce parné potrubie tak bolo nahradené 22 kilometrami potrubia s horúcou vodou.

Stanford SESI rekuperačný tepelný systém

SESI je ovládaný prostredníctvom patentovaného softvéru, vytvoreného presne na mieru pre tento systém. Vďaka tomu je až o 70 percent efektívnejší a rapídne znižuje tepelné straty, ktoré boli problémom pôvodnej distribučnej sústavy. Kapacita systému je nadimenzovaná aj pre budúce rozširovanie univerzity až do roku 2050.

Stanford SESI rekuperačný tepelný systém

Ďalším krokom k ekologickej prevádzke univerzity je vybudovanie solárnej elektrárne s rozlohou 300 akrov, ktorá bude produkovať až 68 mega wattov energie, spolu s ďalšími 5-timi mega wattmi získanými zo strešných solárnych panelov tak univerzita získa približne 53 percent elektrickej energie potrebnej na jej prevádzku.

Cieľom univerzity je zníženie emisií skleníkových plynov o 68 percent a zredukovanie používania fosílnych palív o 65 percent, čím sa tak stane jednou z „najzelenších“ univerzít na svete.

Stanford SESI rekuperačný tepelný systém