Zabudnuté heslo?
Prihlásenie

Fluorescenčná molekula overí recyklovaný obsah plastových výrobkov

Fluorescenčná molekula overí recyklovaný obsah plastových výrobkov
Autor:
Roman Mališka
Zverejnené:
4. 10. 2022
Hodnotenie:
Už ste hlasovali.

Hoci mnohé spoločnosti môžu tvrdiť, že ich výrobky obsahujú recyklovaný plast, na rozdiel od 100 % pôvodného plastu, ako môžeme vedieť, či naozaj hovoria pravdu? Podľa novej štúdie by fluorescenčná molekula mohla odhaliť výrobcov, ktorí klamú spotrebiteľov.

Prečo by vlastne výrobcovia mohli nepravdivo tvrdiť, že používajú recyklovaný plast? Nuž, v prvom rade by im to mohlo priniesť nejaké tržby u ekologicky zmýšľajúcich spotrebiteľov. Okrem toho by sa mohli vyhnúť plateniu daní, ktoré niektoré krajiny ukladajú na plastové výrobky, ktoré obsahujú málo recyklovaného plastu alebo ho neobsahujú vôbec.

S cieľom prekaziť takéto zavádzanie spotrebiteľov sa vedci z Manchesterskej univerzity zamerali na molekulu bezpečnú pre potraviny, známu ako 4,4,-bis(2-benzoxazolyl) stilbén, alebo skrátene BBS. Výskumníci pridávali malé množstvá BBS do roztaveného polyetylénu s vysokou hustotou (anglicky nazývaný ako High density polyethylene, skrátene HDPE), ktorý bol následne zmiešaný s pôvodnou HDPE živicou v rôznych pomeroch. Ich konečným výsledkom bola skupina vzoriek HPDE, ktoré obsahovali od 0 do 100 % simulovaného recyklovaného obsahu.

Keď boli tieto vzorky vystavené 365-nanometrovému ultrafialovému svetlu, molekuly BBS v nich reagovali fluorescenciou. Zistilo sa, že intenzita, trvanie a farba fluorescencie sa líšila v závislosti od percentuálneho podielu HDPE označeného BBS v každej vzorke.

V závislosti od toho, koľko simulovaného recyklovaného plastu sa v nich nachádza, séria plastových vzoriek fluoreskuje rôznymi farbami a intenzitou.

Meraním týchto parametrov bolo preto možné presne určiť, koľko simulovaného recyklovaného plastu sa nachádza v ktorejkoľvek vzorke. Technológia bola úspešne testovaná aj na plastoch, ako sú polypropylén a PET (polyetyléntereftalát), v ktorých bolo možné kvantifikovať simulovaný recyklovaný obsah až do 10 % hmotnosti.

Podľa vedcov prítomnosť BBS v jednorazových plastových výrobkoch nemá negatívny vplyv na ich kvalitu alebo vzhľad. Dúfajú, že v konečnom dôsledku by výrobcovia mohli pridávať fluorescenčnú molekulu do primárnych plastov pri ich recyklácii, takže by sa následne mohol merať ich obsah v ďalších výrobkoch z nich vyrobených.

Článok o výskume bol nedávno uverejnený v magazíne ACS Sustainable Chemistry & Engineering.