Zabudnuté heslo?
Prihlásenie

Stavebná fakulta v Bratislave otvorila moderné laboratórium akustiky

Autor:
Roman Mališka
Zverejnené:
24. 5. 2019
Hodnotenie:
Už ste hlasovali.

Zvuk nás obklopuje po celý život a jeho vnímanie pôsobí na naše emócie a náladu. Preto je dôležitým faktorom nielen pri navrhované interiéru vozidiel, ale aj pri navrhovaní budov.

Tejto problematike sa venujú dlhé roky aj na pôde Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, kde majú dokonca nové laboratórium akustiky. Poskytne študentom možnosť skúmať rôzne priestorové vlastnosti šírenia zvuku pomocou moderných technológií. Po vzore priemyselnej revolúcie možno takýto prístup nazvať obdobne stavebná revolúcia 4.0.

Zabezpečiť dobrú akustiku je dôležité aj pri stavbe budov. Či sú to byty a rodinné domy alebo kancelárie, ale najmä spoločenské priestory, ako sú divadlá, kiná, prípadne reštaurácie. Študenti a pedagógovia zo Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave sa preto venujú skúmaniu akustických vlastností nielen z pohľadu zvukovej nepriezvučnosti medzi jednotlivými miestnosťami, ale zaoberajú sa aj tým ako sa zvuk šíri v jednotlivých miestnostiach. Po novom im v tom pomôže i moderné laboratórium akustiky.

„Toto laboratórium je budované práve tak, aby si študenti priamo mohli vyskúšať tieto rôzne efekty akustické. Ako ovplyvňuje poloha niektorých zariaďovacích predmetov alebo tvar miestnosti, ako ovplyvňujú jednotlivé materiály šírenie zvuku. A aby mohli tieto veci využívať počas štúdia a samozrejme aj prípadne po skončení štúdia, určite chceme spolupracovať aj s praxou pri riešení rôznych konkrétnych problémov akustiky,“ vysvetľuje pán Stanislav Unčík, dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave.

Laboratórium pozostáva z dvoch miestností. Prvá je kontrolná miestnosť, ktorá slúži pre obsluhu meraní a testovaní, no a v druhej je samotné laboratórium. Od ostatných konštrukcií je pritom zvukovo odizolované vzduchovou medzerou s vloženou minerálnou vlnou, ktorá je uzavretá štyrmi vrstvami sadrokartónu a ďalšou vrstvou minerálnej vlny.

„Aby tá minerálna vlna nebola v interiéri viditeľná, steny sme prekryli textíliou, ale tiež tá textília musí byť špeciálna, pretože ten zvuk sa musí k tej minerálnej vlne dostať. To znamená, že je to textília, ktorá zvuk prepúšťa,“ hovorí pán Vojtech Chmelík, katedra architektúry, Stavebná fakulta STU v Bratislave.

Vďaka tomu by sa laboratórium dalo prirovnať k zvukovému štúdiu. Slúži najmä ako posluchová miestnosť pre testovanie a kontrolu akustických vlastností priestorov prostredníctvom simulačných metód.

„Čiže s nejakým prediktívnym simulačným softvérom si vieme, po vymodelovaní virtuálneho modelu, vieme si nasimulovať, akým spôsobom by sa tá miestnosť správala z hľadiska akustiky, keď už bude postavená,“ dodáva pán Vojtech Chmelík, katedra architektúry, Stavebná fakulta STU v Bratislave.

Simulovanie akustických vlastností priestoru v laboratóriu sa dá posudzovať nielen analýzou parametrov, ale aj subjektívne. Vzorka ľudí si tak v odizolovanej miestnosti môže vypočuť zvukové nahrávky a následne sa hodnotia ich pocity. Aj vďaka novému laboratóriu akustiky môžu študenti nadobudnúť cenné poznatky. Tie tak budú môcť uplatniť v praxi pri navrhovaní priestorov, v ktorých sa chcú ľudia cítiť príjemne po všetkých stránkach.