Zabudnuté heslo?
Prihlásenie

Prichádza éra výroby vesmírnych rakiet 3D tlačou?

Prichádza éra výroby vesmírnych rakiet 3D tlačou?
Autor:
Roman Mališka
Zverejnené:
22. 6. 2015
Hodnotenie:
Už ste hlasovali.

Technológia 3D tlačiarní má obrovský potenciál, či už sa jedná o znižovanie celkových nákladov optimalizáciou výrobných metód alebo pridaním väčšej mieri flexibility pri tlači komplikovaných súčiastok. Európska vesmírna agentúra (ESA) má za sebou prvú úspešnú skúšku 3D vytlačenia spaľovacej komory a trysky pre pomocnú raketu. Tento jedinečný test potvrdil vhodnosť technológie pre letecký a vesmírny priemysel.

10 N hydrazínová spaľovacia komora a tryska bola vytlačená vrstvením zliatiny platiny a ródia, za použitia laserového tlačového zariadenia, ktoré sa využíva pre tvorbu šperkov. Motor pomocnej rakety bol následne podrobený 618 zážihovým skúškam, počas ktorých dosiahol maximálnu teplotu 1253 ° C.

ESA, 3D tlač, 3D tlačiareň, vesmír, test, zážihový test, zliatina, platina, ródium, irídium, spaľovacia komora, tryska, pomocná raketa, motor, technológie, novinky

Podľa vyjadrenia agentúry je výsledný výrobok na porovnateľnej úrovni, čo sa týka vlastností, ako tryska vyrobená bežným spôsobom obrábania. Cieľom testov bolo vyskúšať alternatívnu metódu, ktorá dokáže znížiť náklady na materiál a výrobu.

Tlačením komponentov vrstvu po vrstve sa produkuje zanedbateľné množstvo odpadu v porovnaní so štandardnou technikou vytvárania spaľovacej komory z pevného bloku materiálu. To dokáže podstatne znížiť náklady, keďže v súčasnosti stojí gram platiny približne 40 Eur.

ESA, 3D tlač, 3D tlačiareň, vesmír, test, zážihový test, zliatina, platina, ródium, irídium, spaľovacia komora, tryska, pomocná raketa, motor, technológie, novinky

Čoraz viac agentúr a komerčných spoločností v leteckom priemysle si začína uvedomovať potenciál technológie 3D tlače a je tak možné, že sa na ňu začnú spoliehať pri vytváraní návrhov budúcich vesmírnych lodí, či výstavbe základní na iných planétach a mesiacoch.

Ďalším krokom pre Európsku vesmírnu agentúru a jej partnerov je vyskúšanie tlačenia komponentov z novej zliatiny platiny a irídia, ktorá má lepšie vlastnosti ako zliatina platiny a ródia.

ESA, 3D tlač, 3D tlačiareň, vesmír, test, zážihový test, zliatina, platina, ródium, irídium, spaľovacia komora, tryska, pomocná raketa, motor, technológie, novinky