Zabudnuté heslo?
Prihlásenie

Technológia DeepHand by mohla priniesť ovládanie VR iba holými rukami

Autor:
Roman Mališka
Zverejnené:
24. 6. 2016
Hodnotenie:
Už ste hlasovali.

Výrobcovia sa predháňajú s vytvorením dokonalého ovládača pre virtuálnu realitu, či už pomocou infračervených kamier, elektromagnetických snímačov a ručných ovládačov pre VR headsety , ako sú napríklad HTC Vive, PlayStation Move alebo Oculus Touch. Tím vedcov z univerzity Perdue však vytvoril systém DeepHand, ktorý zachytáva pohyby rúk s hĺbkovými kamerami a je schopný určiť milióny pozícii rúk pre ich presné zobrazenie vo virtuálnom svete.

Systém DeepHand využíva technológiu hĺbkového učenia pomocou takzvaných špirálovitých neurónových sietí. Kamera sníma polohu a uhol rôznych bodov na rukách používateľa a prenáša ich do špeciálneho algoritmu, ktorý rýchlo vyhľadáva v databáze s viac ako 2 500 000 polôh rúk a vyberie z nich tú najbližšiu správnu, ktorú potom vizuálne stvárni vo virtuálnej realite.

Technológia DeepHand by v budúcnosti mohla nahradiť fyzické ovládače pre virtuálnu realitu

Vedci identifikovali kľúčové uhly v ruke a vedia rozpoznať, ako sa tieto uhly menia. Všetky konfigurácie polôh sú pritom reprezentované radom čísiel. Aby sa zaistilo rýchle zobrazenie virtuálneho pohybu rúk, program musí predpovedať, ktoré konfigurácie ruky sa pravdepodobne zmenia v ďalšom slede. Algoritmus tak vyberie priestorovo najbližšie polohy z databázy a na základe orientácie priľahlých oblastí je tiež schopný zistiť a zobraziť polohu časti ruky, na ktorú nemá kamera priamu viditeľnosť.

DeepHand pre zobrazenie ruky používateľa vo virtuálnej realite využíva hĺbkovú kameru a neurónovú sieť

Ako súčasť hĺbkovo učiacej sa siete, museli vedci spočiatku systém DeepHand vytrénovať, aby dokázal rozpoznávať gestá a ukladal ich do databázy. Tento proces si vyžiadal poriadny výpočtový výkon, no po úspešnom vytvorení databázy je použitie systému DeepHand možné už aj na štandardnom počítači. Uvidíme časom, kam výskum v tejto oblasti povedie, a či si systém DeepHand nájde aj komerčné uplatnenie a vytlačí tak rôzne fyzické ovládače pre virtuálnu realitu.

Špeciálny algoritmus v systéme DeepHand dokže určiť správnu polohu ruky z databázy s niekoľkými miliónmi pozícii