Zabudnuté heslo?
Prihlásenie

Astronómovia namerali najsilnejšie magnetické pole, aké bolo kedy zistené

Astronómovia namerali najsilnejšie magnetické pole, aké bolo kedy zistené
Autor:
Roman Mališka
Zverejnené:
18. 7. 2022
Hodnotenie:
Už ste hlasovali.

Astronómom sa podarilo namerať doteraz najsilnejšie magnetické pole, aké sa kedy vo vesmíre objavilo. Táto pocta sa dostala silnému typu neutrónovej hviezdy s povrchovým magnetickým poľom viac ako 1,6 miliardy Tesla.

Novým držiteľom rekordu je binárny hviezdny systém známy ako Swift J0243.6+6124 v našej domovskej galaxii. Túto dvojicu tvorí neutrónová hviezda, ktorá odčerpáva plyn zo svojej sprievodnej hviezdy a vytvára okolo nej disk z materiálu. Plazma v tomto disku padá pozdĺž magnetických čiar na povrch neutrónovej hviezdy, ktorá uvoľňuje obrovské záblesky röntgenového žiarenia. Keďže hviezda sa otáča, z nášho pohľadu sa zdá, že tieto vzplanutia pulzujú. Ak to všetko zhrnieme, dostaneme špecifický typ neutrónovej hviezdy, známy ako röntgenový akrečný pulzar.

A tento je obzvlášť jasný, čo si vyslúžilo prívlastok „ultrasvietivý“. Dlho sa predpokladalo, že táto jasnosť súvisí so silnejším magnetickým poľom, ale až doteraz nebolo vykonané žiadne priame meranie magnetického poľa ultrasvietivého röntgenového akrečného pulzaru.

Astronómovia môžu merať magnetické pole týchto objektov štúdiom ich röntgenového spektra. Elektróny z plazmy absorbujú niektoré röntgenové lúče a iné rozptyľujú, čím vytvárajú odtlačok, ktorý sa dá použiť na výpočet sily magnetického poľa.

Umelecké stvárnenie pulzaru (Zdroj: NASA).

Pomocou čínskej röntgenovej astronomickej družice Insight-HXMT výskumníci z Čínskej akadémie vied použili túto metódu na výpočet magnetického poľa pre Swift J0243.6+6124 a zistili, že má neuveriteľných 1,6 miliardy Tesla. To je s obrovským náskokom najsilnejšie magnetické pole, aké sa kedy vo vesmíre zistilo. Predchádzajúcim rekordérom bol iný pulzar s 1 miliardou Tesla, ktorý ten istý tím zaznamenal v roku 2020. Pre porovnanie, najsilnejšie magnetické pole, aké sa kedy vytvorilo tu na Zemi, má hodnotu skromných 1 200 Tesla.

Hoci to môže byť najsilnejšie magnetické pole namerané priamo, nie je pravdepodobné, že by sa čo i len priblížilo najsilnejšiemu vo vesmíre. Táto pocta patrí inému typu neutrónovej hviezdy nazývanej ako magnetar, ktorého magnetické pole sa odhaduje až na 10 miliárd Tesla.

Výskum bol uverejnený v magazíne Astrophysical Journal Letters.