Zabudnuté heslo?
Prihlásenie

Moderné technológie pomáhajú s ochranou vzácnych vodných zdrojov

Autor:
Roman Mališka
Zverejnené:
21. 10. 2015
Hodnotenie:
Už ste hlasovali.

Náš organizmus je z veľkej časti tvorený vodou, ktorá je životne dôležitým zdrojom nielen pre ľudí, ale i pre celú faunu a flóru na celom svete. Dobre si to uvedomuje aj skupina výskumníkov z projektu Jefferson, ktorá zbiera dáta a zisťuje stav vody v jednom z najznámejších amerických jazier George v štáte New York. Využívajú pritom najmodernejšie technológie, medzi ktorými nechýba ani čoraz známejší Internet vecí.

Big Data, IoT alebo Internet vecí, to sú slová, za ktorými sa v projekte Jefferson skrýva previazaný systém zložený z lacných výpočtových zariadení, senzorovej technológie, určenej pre zber údajov a samozrejme nesmie chýbať ani komunikačná technológia pre prenos získaných dát. Práve Internet vecí zohráva podstatnú úlohu v tomto projekte, ktorý má na starosti zisťovanie ekologických zmien v jazere George, a ktorý by tak mohol pomôcť s ochranou tohto vzácneho vodného zdroja.

„Hlavnou hrozbou pre jazero George, ako aj pre vodné zdroje na celom svete, je prísun množstva živín z hnojív či odpadových vôd. Kontaminácia vo forme pesticídov, cestnej soli súvisí s rozvojom obývaného okolia, čo nám mení stav vody v jazere. Tiež musíme rátať s príchodom invazívnych živočíchov,“ hovorí pán Rick Relyea, riaditeľ, Jefferson Project at Lake George.

Pre vykonanie obrovského množstva meraní je dôležité zapojiť poriadne vybavenie. A práve tu sa o slovo hlásia technológie.

„Budujeme pozorovací systém zložený zo senzorov pre zber údajov, má imigračné schopnosti a technológiu notifikácií. Súčasťou je informačná platforma pre analýzu týchto údajov,“ hovorí pán Harry Kolar, IBM Research.

„Poskytujeme inteligentné výpočty v priebehu zberu údajov senzormi priamo v teréne a posielame ich na analýzu vedcom zainteresovaným na projekte,“ hovorí pán Eli Dow, IBM Research.

Na tento účel bolo zostrojené špeciálne zariadenie, ktoré využíva solárnu energiu a ktoré je okrem merania vodných procesov tiež vybavené systémom pre meranie klimatických zmien v okolí jazera.

„Vertikálny profil nám umožňuje snímať vodný stĺpec v priebehu dňa. Šesť senzorov, vrátane tých s tepelnou vodivosťou a tiež kyslíkových, vykonáva merania. Zariadenie je naprogramované na profilovanie vodného stĺpca každú hodinu, presne podľa toho ako sonda postupuje dole, po každom jednom metri,“ hovorí pán Mike kelly, IBM Research.

Okrem toho majú výskumníci k dispozícii laserovú technológiou LIDAR, určenú pre získanie 3D topografických máp jazera.

„Integrovali sme modelovací systém. Vďaka týmto údajom sme schopní kontrolovať a aktuálne upravovať model tak, aby sme pochopili, ktoré určité udalosti majú dopad na biologický alebo fyzický ekosystém. Môžu to byť zmeny v cirkulácii vody, zmeny v usadeninách či zvýšenie obsahu soli a roztápanie ľadu v celej oblasti,“ vysvetľuje pán Harry Kolar, IBM Research.

Nové poznatky získané vďaka moderným technológiám by tak mohli zabezpečiť včasné prijatie opatrení na ochranu sladkovodných zdrojov kdekoľvek na svete. Veď práve voda je pre nás tá najvzácnejšia tekutina.