Zabudnuté heslo?
Prihlásenie

Slovenskí vedci objavili proteín, ktorý opravuje poškodenú DNA a umožňuje sexuálne rozmnožovanie

Slovenskí vedci objavili proteín, ktorý opravuje poškodenú DNA a umožňuje sexuálne rozmnožovanie
Autor:
Roman Mališka
Zverejnené:
11. 7. 2016
Hodnotenie:
Už ste hlasovali.

Vedcom Univerzity Komenského v Bratislave (UK) sa podarilo objaviť nový proteín Dbl2, ktorý umožňuje opraviť poškodenú genetickú informáciu (DNA) a tiež umožňuje sexuálne rozmnožovanie. Vďaka tomuto objavu vedeckého tímu pod vedením doc. Mgr. Juraja Gregáňa, PhD., z Prírodovedeckej fakulty UK (PriF UK) bude možné lepšie pochopiť, ako bunka opravuje poškodenú DNA a tiež proces vzniku pohlavných buniek.

DNA v našich bunkách je vystavovaná rôznym vonkajším aj vnútorným faktorom, ktoré ju môžu poškodzovať (napr. fajčenie, strava, pobyt na slnku, chyby počas bunkového delenia). „Odhaduje sa, že v jednej ľudskej bunke vznikne v priebehu dňa až niekoľko tisíc DNA poškodení. Ak nie sú včas opravené, môže v bunke dôjsť k rôznym genetickým zmenám, ktorých dôsledkom môže byť napríklad strata kontroly nad bunkovým delením a vznik rakoviny,“ vysvetľuje doc. Gregáň z Katedry genetiky PriF UK.

V priebehu evolúcie sa preto v bunke vyvinuli rôzne nástroje na „opravu“ týchto DNA poškodení. Hľadanie nových proteínov a popísanie fungovania mechanizmov DNA opravy je preto dôležité nielen pre pochopenie bunkovej biológie, ale môže i pomôcť nájsť nové terapeutické ciele v liečbe rakoviny.

Vedeckému tímu na Univerzite Komenského v Bratislave sa pod vedením doc. Mgr. Juraja Gregáňa, PhD. (na obrázku) podarilo objaviť nový proteín, ktorý umožňuje opraviť poškodenú DNA a umožňuje sexuálne rozmnožovanie

Tím doc. Gregáňa nedávno publikoval vo vedeckom časopise PLoS Genetics článok, v ktorom popisuje funkciu nového proteínu Dbl2 v DNA oprave. Mgr. Lucia Molnárová (doktorandka PriF UK) spolu s Dr. Silviou Polákovou (Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV) zistili, že Dbl2 zohráva významnú úlohu v homologickej rekombinácii (zmene usporiadania), ktorá je jednou z dôležitých dráh DNA opravy.

„Homologická rekombinácia sa okrem toho, že zohráva úlohu v oprave DNA poškodení, podieľa aj na procese meiózy, ktorým vznikajú pohlavné bunky. Dbl2 proteín je dôležitý aj pre správne fungovanie meiózy,“ dopĺňa doc. Gregáň.

Vedci UK doposiaľ skúmali Dbl2 proteín v kvasinkách, zistili však, že proteíny podobné Dbl2 sú aj v iných organizmoch vrátane človeka. V ďalších experimentoch sa preto chcú zamerať aj na skúmanie funkcie týchto proteínov v bunkách cicavcov.

(Zdroj: Tlačová správa Univerzita Komenského v Bratislave)