Zabudnuté heslo?
Prihlásenie

Nová maskovacia technika umožní svetlu prejsť skrz objekt

Nová maskovacia technika umožní svetlu prejsť skrz objekt
Autor:
Roman Mališka
Zverejnené:
4. 7. 2018
Hodnotenie:
Už ste hlasovali.

Mať neviditeľný plášť je zrejme snom mnohých fanúšikov fantastických filmov, no reálnejšie sú také techniky, ktoré teoreticky dokážu veci skryť z nášho pohľadu v určitých experimentálnych podmienkach. Tentoraz výskumníci vyvinuli nové zariadenie, ktoré funguje úplne inak ako existujúce technológie maskovania a vyhýba sa niektorým problémom, pričom potenciálne pomôže skryť bežné predmety v každodenných podmienkach.

Predmety vidíme tak, že svetlo sa z nich určitým spôsobom odráža predtým, ako dopadne na naše sietnice. Viac farby sa získa tým, že sa odráža viac svetla konkrétnej farby. Základom súčasnej koncepcie maskovacej techniky zahŕňa hľadanie spôsobu, ako narušiť tento proces a implementovať ho do zariadení alebo materiálov.

Väčšina techník sa sústredí na ohýbanie svetelných vĺn okolo objektu, zatiaľ čo iné pracujú na princípe takzvaného „časového maskovania“. V tomto prípade sa svetlo na prednej hrane vlny zrýchli, zatiaľ čo v zadnej polovici sa spomalí a tým sa vytvorí medzera v strede. Keď sa niečo presunie stredom cez túto medzeru, nebude na to dopadať svetlo. Problém oboch typov maskovania sa skrýva v tom, že sa môžu vytvárať viditeľné efekty blikania či mihotania sa svetla okolo ukrývaného objektu, čo pozorovateľa upozorní na to, že v tam niečo nie je v poriadku.

Výskumníci z kanadského inštitútu Institut National de la Recherche Scientifique však navrhli riešenie, ktoré sa vyhýba tomuto problému tak, že umožní, aby sa svetelná vlna šírila cez cieľový objekt maskovania a nie okolo neho a zároveň sa podarí vyhnúť akejkoľvek interakcii medzi vlnou a objektom. Nové zariadenie, ktoré tím nazval ako „spektrálny plášť“ nevedie svetlo okolo objektu no presmeruje ho skrz.

Nové maskovacie zariadenie selektívne posúva svetlo z jednej časti spektra na druhú, predtým, než ho posunie späť na normálnu úroveň na druhej strane.

Zariadenie funguje tak, že selektívne posúva svetlo z jednej časti spektra na druhú, predtým, než ho posunie späť na normálnu úroveň na druhej strane. Ak sa napríklad maskuje zelený predmet, zariadenie posúva zelené svetlo na modrú časť spektra, aby prešlo a potom sa tento proces zvráti. Bez zeleného svetla, ktoré objekt odráža sa stáva skutočne neviditeľným.

Samotné zariadenie toto všetko dosahuje prostredníctvom dvoch komerčne dostupných komponentov, ktoré sú umiestnené v pároch na opačných stranách objektu. Najprv disperzný optický filter núti rôzne farby svetla prejsť rôznymi rýchlosťami, potom svetlo zasiahne časový fázový modulátor, ktorý mení frekvenciu svetla na základe toho aké má prejsť cez. To umožňuje tímu manipulovať so svetlom tak, že sa zabráni odrážaniu farby objektu a ako náhle svetelná vlna prejde objektom, použité komponenty reverzným spôsobom obnovia pôvodný stav svetelnej vlny.

Počas testovania tím odvysielal krátke laserové impulzy na optický filter, ktorý môže byť naladený tak, aby absorboval len určité farby svetla. Použitím „spektrálneho plášťa“ dokázali výskumníci efektívne skryť optický filter bez toho, aby ho nechali absorbovať akékoľvek svetlo. Samozrejme, aby táto technológia mohla byť použiteľná aj v praxi, malo by zariadenie byť schopné pracovať v troch rozmeroch. Na tom tím výskumníkov momentálne pracuje a s dlhodobým cieľom vidí využitie maskovania objektov aj napríklad v komunikačných systémoch s optickými vláknami, čím by sa zvýšila bezpečnosť a efektívnosť.