Zabudnuté heslo?
Prihlásenie

Odhalíme vám, aký inovatívny výskum prebieha na pôde FCHPT – 4. časť

Autor:
Roman Mališka
Zverejnené:
12. 4. 2019
Hodnotenie:
Už ste hlasovali.

Taká biochémia je vedný obor, ktorý sa zaoberá aj závažnými problémami, akými sú civilizačné ochorenia, či v poslednej dobe narastajúca hrozba mikroorganizmov rezistentných voči antibiotikám. Svojim dielikom do skladačky vo výskume génov, proteínov a mikroorganizmov pritom prispeli aj naši študenti a vedeckí pracovníci z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave.

Nádorové ochorenia, ako je leukémia či rakovina, súvisia s mutáciou génov, ktoré kódujú proteíny v organizme.

„Ak je zmenený gén, bude zmenený proteín a ten zmenený proteín môže v tele mať inú funkciu a môže to súvisieť potom s nejakými patologickými procesmi,“ vysvetľuje pán Albert Breier, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU.

Vďaka poznaniu presných mechanizmov toho, čo sa v bunkách deje, sa výskumníci snažia vymyslieť novodobé liečivá proti patologickým ochoreniam, ktoré čo najmenej ublížia pacientovi bočnými efektmi terapie. Môžu byť napríklad vo forme molekulárnych biologických nástrojov.

„Teda molekuly, ktoré nezasiahnu celú tú bunku alebo nezasahujú celý organizmus, ale zasiahnu konkrétnu jednu vec v tej bunke, čo spôsobí, že ona sa začne správať menej nebezpečne.“

Výskumníci z Ústavu biochémie a mikrobiológie na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave dokonca spresnili výskum anglických kolegov. Tí našli proteín, ktorý sa vyskytuje pri určitom type leukémie.

„Ale my sme zistili, že je prítomný len vtedy, keď tie bunky sú citlivé na chemoterapiu. Ako náhle začnú byť na chemoterapiu rezistentné, tak tento proteín sa stratí. Čiže sme poskytli akýsi nástroj na to, aby sa dalo povedať, či tá leukémia bude reagovať na liečbu alebo nebude,“ vysvetľuje pán Albert Breier, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU.

V rámci ústavu sa pri výskume študuje aj to, prečo mikroorganizmy už dokážu odolávať antibiotikám.

„Snažíme sa hľadať aj nové zlúčeniny, ktoré by potenciálne do budúcnosti mohli byť účinnými štruktúrami v boji proti mikroorganizmom,“ hovorí pani Petra Olejníková, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU.

Pedagógovia sa snažia pripraviť mladých odborníkov, ktorí môžu poskytovať veľmi presné informácie pre farmaceutov a lekárov, ktoré sú dôležité pre ich ďalšiu prácu.

„Dostanú sa k novým technológiám, k novým prístrojom a získajú výbornú teoretickú bázu pre praktickú robotu a takisto sa naučia aj základným laboratórnym technikám, ktoré sa im zídu v budúcej práci,“ dodáva pani Petra Olejníková, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU.

Znalosti v moderných disciplínach molekulárnej biológie a biochémie tak môžu v budúcnosti pomôcť pri vývoji špecifických liečiv proti civilizačným chorobám. A možno sa nám vďaka výskumníkom konečne podarí poraziť aj zákerné nádorové ochorenia.