Zabudnuté heslo?
Prihlásenie

Stres môže ovplyvniť súbor génov!

Stres môže ovplyvniť súbor génov!
Autor:
Alžbeta Harry Gavendová
Zverejnené:
8. 4. 2014
Hodnotenie:
Už ste hlasovali.

Daniel Notterman spolu so svojím tímom dospel k zaujímavému výsledku pozorovania - podľa neho, deti, ktoré vyrastajú v stresových situáciách majú teloméry až o 40% percent kratšie ako tie, ktoré vyrastali v normálnych, kľudných rodinných podmienkach. Možno si poviete: Dobre a čo teda s tým? Odpoveď je zarážajúca...

Teloméry sú totiž koncové časti eukaryotických chromozómov a chránia informáciu v chromozóme počas delenia. V dôsledku delenia sa však prirodzene dĺžka teloméry skracuje. Genóm sa tak stáva zraniteľným. Prirodzenou cestou dochádza k skracovaniu teloméry starnutím. No pokiaľ sa to deje rýchlym, neprirodzeným spôsobom, môže to viesť k patologickým zmenám (napr. onkologické ochorenia).

Nottermanov výskumný tím sa zaoberal deťmi z nestabilných i stabilných rodín. Spolu išlo o 40 chlapcov, ktorí mali vek 9 rokov a boli africko-amerického pôvodu. Deti mal Notterman pod drobnohľadom už od narodenia, takže disponoval jedinečnými záznamami rodinnej situácie a jej vplyvu na teloméry počas ich 9-ročných životov. Podľa pozorovania mali deti, ktoré vyrastali v stresových situáciách eloméry až o 40% percent kratšie ako tie, ktoré vyrastali v normálnych, kľudných rodinných podmienkach! Stres teda podľa tejto štúdie spôsobuje predčasné starnutie či mutácie.

Podľa štúdie mali i priamoúmerne chlapci z tých najznevýhodnenejších domácností aj tie najkratšie teloméry. Výsledok ukázal i vzťah medzi prostredím a dĺžkou telomérov vzhľadom na genetické variácie – napríklad reguláciu tvorby dopamínu a serotonínu. Ukázalo sa, že i tí chlapci, ktorí mali byť citliví, sa stali „produktom“ svojho prostredia. Najcitlivejší chlapci, ktorí žili v stresujúcom prostredí mali najkratšie teloméry a najcitlivejší, ktorí žili v kľudnejšom prostredí ich mali najdlhšie.

Podľa vedcov je však 40 chlapcov stále pomerne malý počet na to, aby sa z toho vyvodzovali závery definitívne, a tak očakávajú, že sa bude aspoň pokračovať v začatom výskume.