Zabudnuté heslo?
Prihlásenie

Vakcína proti COVID-19 z Oxfordu vyvoláva silnú imunitnú odpoveď

Vakcína proti COVID-19 z Oxfordu vyvoláva silnú imunitnú odpoveď
Autor:
Roman Mališka
Zverejnené:
21. 7. 2020
Hodnotenie:
Už ste hlasovali.

Vakcína proti COVD-19, ktorá bola vyvinutá na Oxfordskej univerzite, sa po počiatočných testoch na ľuďoch ukázala byť sľubná. Vedci tvrdia, že podľa doterajších výsledkov je bezpečná a vyvoláva dve kľúčové imunitné reakcie, ktoré sú potrebné na ochranu pred infekciou koronavírusom.

Oxfordská vakcína proti COVID-19, ktorá bola nedávno premenovaná z ChAdOx1 nCoV-19 na AZD1222, bola vyvinutá neuveriteľne rýchlo, pričom v apríli sa začali prvé dve fázy testov na ľuďoch. Novo publikované predbežné údaje uvádzajú výsledky kontrolovanej štúdie, ktorá testovala, ako je nová vakcína bezpečná a či spúšťa biomarkery, ktoré sú spojené s účinnou imunitnou odpoveďou.

Údaje naznačujú, že očkovacia látka nespôsobuje žiadne príliš závažné vedľajšie účinky, hoci viac ako polovica osôb mala mierne až stredne závažné vedľajšie účinky vrátane bolesti v mieste vpichu, horúčky a únavy. Všetky tieto vedľajšie účinky ustúpili do 48 hodín po podaní vakcíny.

Pri skúmaní imunitných odpovedí vyvolala vakcína robustné protilátkové a T-bunkové reakcie u všetkých jedincov, s neutralizačnými protilátkami detegovanými u 91 percent jedincov jeden mesiac po jednej dávke vakcíny. Malá skupina, ktorá dostávala posilňovaciu dávku jeden mesiac po počiatočnej dávke, vykázala ešte silnejšiu protilátkovú odpoveď.

Bolo pozorované, že odozvy T-buniek vrcholia asi dva týždne po jednej dávke vakcíny. Po dvojmesačnom sledovaní sa hladiny T-buniek mierne znížili. V tomto štádiu nie je jasné, aký druh dlhodobej imunity môže vakcína zabezpečiť, no tieto dva imunitné biomarkery indukované vakcínou sú však podobné tomu, čo sa pozoruje u pacientov, ktorí za zotavili z ochorenie COVID-19.

Zdroj: Oxfordská univerzita.

„Imunitný systém má dva spôsoby, ako nájsť a napadnúť patogény - reakcie protilátok a T-buniek,“ vysvetľuje Andrew Pollard, hlavný autor novej štúdie. „Táto vakcína je určená na vyvolanie oboch, takže môže napadnúť vírus, keď cirkuluje v tele, rovnako ako aj napadnúť infikované bunky. Dúfame, že to znamená, že si imunitný systém bude pamätať vírus, takže naša vakcína bude ľudí dlhodobo chrániť.“

Oxfordská univerzita spojila svoje sily s farmaceutickou spoločnosťou AstraZeneca s cieľom rozšíriť testovanie a položiť základy pre hromadnú výrobu vakcíny. V súčasnosti prebieha niekoľko rozsiahlych testov fázy 3, do ktorej sú zapojené desiatky tisícov ľudí zaregistrovaných vo Veľkej Británii, USA, Brazílii a v Južnej Afrike. V najbližších mesiacoch sa očakáva, že tieto testy poskytnú informácie o tom, ako je vakcína účinná v reálnych podmienkach.

Tretie fázy testovania zvyčajne trvajú dosť dlho. Dôvodom je, že vedci musia prijať skupinu pacientov, o ktorých sa predpokladá, že sú vystavení vysokému riziku nákazy bez ohľadu na chorobu, na ktorú sa vakcína zameriava. Potom sledujú tieto subjekty dlhé mesiace. Po určitom čase môžu vedci porovnať množstvo infekcií medzi skupinou s podanou vakcínou a skupinou s placebom, aby určili, aká je skutočná účinnosť vakcíny pri ochrane človeka pred infekciou.

Zdroj: Oxfordská univerzita.