Zabudnuté heslo?
Prihlásenie

Fyzika na kolesách

Autor:
Alžbeta Harry Gavendová
Zverejnené:
21. 5. 2014
Hodnotenie:
Už ste hlasovali.

Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva si prichystal pre všetkých záujemcov sériu popularizačných prednášok spojených s fyzikou a technikou v rámci projektu Fyzika na kolesách. Prednášky budú viesť známe slovenské kapacity z tejto oblasti, ako prof. Krempaský, doc. Valko či doc. Šagátová.

Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (ÚJFI) chystá sériu popularizačných prednášok dňa 26.mája 2014 o 9:00 na Fakulte elektrotechniky a informatiky. Sú určené účastníkom aktuálneho ročníka Fyzika na kolesách, ale aj širokej verejnosti. Prvá prednáška prof. Krempaského rozpráva príbeh o nedávno udelenej Nobelovej cene. Názov prednášky je Ako Higson ku svojej hmotnosti prišiel. Doc. Valko sa bude snažiť pomocou „triviálnej“ stredoškolskej fyziky poodhaliť fyzikálne tajomstvá medzi zemou a nebom. A nakoniec doc. Šagátová porozpráva o Urýchľovačoch elektrónov na Slovensku a ich využití. 

Doc. Šagátová

Podľa štatistík sa v posledných rokoch znižuje záujem študentov o štúdium technických smerov, najmä v oblasti fyziky a jadrovej energetiky. Pravdepodobne robia svoje i obavy z vysokej náročnosti štúdia, a tak dochádza k znižovaniu absolventov s technickým vysokoškolským vzdelaním na Slovensku. Môže za to i nie veľmi vhodný a najmä nepopulárny prístup výučby fyziky, matematiky a informatiky na stredných školách. No a v neposlednom rade robí svoje snáď aj nevedomosť o možnostiach uplatnenia sa po absolvovaní univerzity.

S touto situáciou sa rozhodol bojovať ÚJFI v Bratislave a už po 3.krát prichystal pre študentov stredných škôl zaujímavý projekt Fyzika na kolesách. Pomocou neho chcú spopularizovať technické štúdium na Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, ale aj ukázať možnosti štúdia fyziky a jadrovej techniky, možnosti uplatnenia v špičkových vedeckých laboratóriách a firmách doma i vo svete, kde je poriadny dopyt práve po takýchto odborníkoch.

Doc. Šagátová

Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke projektu http://www.fyzikanakolesach.sk. A uznajme, s plagátmi sa usporiadatelia naozaj pohrali!