Zabudnuté heslo?
Prihlásenie

Lenovo pomáha Európskej vesmírnej agentúre pri mapovaní Mliečnej dráhy

Lenovo pomáha Európskej vesmírnej agentúre pri mapovaní Mliečnej dráhy
Autor:
Roman Mališka
Zverejnené:
19. 5. 2016
Hodnotenie:
Už ste hlasovali.

Po takmer piatich rokoch prejavovanej dôvery v Lenovo riešenia dátových centier, Európska vesmírna agentúra (ESA) obnovila svoju zmluvu so spoločnosťou Lenovo a naďalej sa pri spracúvaní veľkoobjemových dát, vygenerovaných v rámci projektu Gaia, spolieha na NeXtScale System od Lenovo.

Cieľom projektu Gaia, ktorý bol spustený 9. decembra 2013, je lepšie pochopenie pôvodu a evolúcie kozmického priestoru, a to zaznamenávaním miliárd hviezd a vytváraním zatiaľ najpresnejšej mapy Mliečnej dráhy. Aby bolo možné vykonať bezprecedentné sčítanie hviezd, projekt vyžaduje pokrokovú technológiu, ktorá umožňuje presnú a bezchybnú správu obrovského objemu informácií.

Lenovo NeXtScale odstraňuje výzvy, ktoré vyplývajú z manipulácie veľkých množstiev dát a ponúka zvýšený výkon, efektivitu a flexibilitu. Riešenia spracovávania dát od Lenovo tiež umožňujú ovládanie mnohonásobných úloh a pracovných záťaží prostredníctvom jeho pokrokových serverových funkcií.

Lenovo, ESA, vesmír, Mliečna dráha, Gaia, NeXtScale System, HPC, výskum, technológie, novinky, technologické novinky, inovácie, recenzie, prvé dojmy

Lenovo spolupracuje s Európskym vesmírnym astronomickým centrom ESA – konkrétne na misii Gaia – od roku 2011, pričom uľahčuje spracúvanie vedeckých údajov vygenerovaných počas tejto misie. Táto práca na spracovávaní údajov je základným prvkom pre získanie súboru konečných dát projektu Gaia, ktoré po skončení misie dosiahnu objem presahujúci jeden petabyte (jeden milión gigabytov, alebo pre porovnanie, približne 200,000 DVD nosičov). Lenovo systémy, používané pri tomto spracovávaní dát sú flexibilné, škálovateľné a umožňujú bezpečné a spoľahlivé spracúvanie dát.

Spolupráca spoločnosti Lenovo s agentúrou ESA je ďalším dôkazom záväzku a ambícií spoločnosti na trhu HPC (vysokovýkonné výpočtové systémy). V roku 2015 spoločnosť Lenovo otvorila Globálne centrum HPC inovácií (Global HPC Innovation Centre) v Stuttgarte, ktorá má byť základňou na trvalú podporu výskumu, vývoja a benchmarkingu aplikácií. V minulom roku sa Lenovo tiež pridalo k Európskej technologickej platforme pre vysokovýkonné výpočtové systémy, čo je think-tank, ktorého cieľom je aktívne sa podieľať na definovaní výskumných priorít a aktívne tiež pomáhať Európskej Komisii zadefinovať a prenikať v oblasti HPC, ktorá zohráva kľúčovú úlohu pri stimulovaní hospodárskeho rastu Európy.

(Zdroj: Tlačová správa Lenovo)