Zabudnuté heslo?
Prihlásenie

Ladenie mozgovej frekvencie môže urýchliť učenie a uchovávanie informácií

Ladenie mozgovej frekvencie môže urýchliť učenie a uchovávanie informácií
Autor:
Roman Mališka
Zverejnené:
2. 2. 2023
Hodnotenie:
Už ste hlasovali.

Ľudský mozog sa dá naštartovať na učenie viac ako trikrát rýchlejšie, a to jednoduchým blikaním svetla na individuálnej frekvencii mozgových vĺn alfa počas 1,5 sekundy, naznačuje nová fascinujúca štúdia neuroplasticity z Cambridgeskej univerzity a singapurskej NTU.

Mozog je neustálym centrom elektrickej aktivity a pri meraní pomocou elektroencefalogramu (EEG) sa objavujú určité vzory v podobe pravidelne oscilujúcej aktivity mozgových vĺn. Keď sa cítite pokojne a uvoľnene, alebo dokonca meditatívne, vaše mozgové vlny majú tendenciu oscilovať v rozmedzí 8 až 12 Hz, čo je spektrum alfa vĺn.

Podľa profesorky Zoe Kourtziovej, hlavnej autorky novej štúdie má každý človek v tomto rozsahu svoju vlastnú špecifickú frekvenciu alfa vĺn. Ak dokážete stimulovať celý mozog, aby sa synchronizoval na tejto frekvencii, môžete radikálne urýchliť výkon pri učení.

Na meranie mozgovej aktivity osôb vo veku 18-35 rokov sa použilo EEG.

„Tieto výkyvy sme simulovali tak, aby bol mozog v súlade sám so sebou a v najlepšom stave, aby sa mu darilo,“ hovorí Kourtziová. „Plasticita nášho mozgu je schopnosť reštrukturalizovať a učiť sa nové veci, pričom neustále stavia na predchádzajúcich vzorcoch interakcií neurónov. Využitím rytmov mozgových vĺn môže byť možné zlepšiť flexibilné učenie počas celého života, od detstva až po staršiu dospelosť“.

Tím neurovedcov odčítal EEG 80 účastníkom štúdie a zistil jedinečnú frekvenciu alfa vĺn každého subjektu. Potom vedci vytvorili „optické impulzy“ v podobe blikajúcich bielych štvorcov na obrazovke počítača, ktoré boli naladené tak, aby presne zodpovedali alfa vlnám jednotlivca.

Ukážka EEG; každý mozog má svoju vlastnú jedinečnú frekvenciu oscilácie alfa vĺn niekde medzi 8-12 Hz.

Tieto impulzy následne ukazovali subjektom počas 1,5 sekundy, pričom predpokladali, že sa tým mozgová aktivita „vyladí“ do synchronizovanejšieho stavu. A potom subjekty dostali rýchlu kognitívnu úlohu, v ktorej museli vybrať špecifické tvary v chaotickom vizuálnom neporiadku. Každý subjekt opakoval túto úlohu 800-krát a rôzne skupiny dostali správnu frekvenciu synchronizovanú s vrcholmi ich EEG záznamu, správnu frekvenciu synchronizovanú so spodkami ich EEG záznamu, náhodné vlny alebo vlny, ktoré boli zámerne naladené tak, aby boli mierne príliš pomalé alebo príliš rýchle.

„Rýchlosť učenia sa“, ktorou sa tieto skupiny zlepšovali, bola radikálne odlišná, pričom najlepšie výsledky dosahovali subjekty, ktorým bola daná správna frekvencia zosúladená až s kĺzavými hodnotami ich EEG. Táto skupina sa zlepšovala najmenej trikrát rýchlejšie ako kontrolné skupiny a svoj nárast výkonnosti si udržala aj na druhý deň, keď sa cvičenie opakovalo.

Biely štvorec blikajúci na čiernom pozadí počas 1,5 sekundy na individuálnej frekvencii alfa mozgových vĺn subjektu urýchľuje učenie viac ako 3×, pričom si ho subjekt pevne uchováva aj na druhý deň.

„Samotný zásah je veľmi jednoduchý, len krátke blikanie na obrazovke,“ hovorí spoluautorka Dr. Elizabeth Michaelová, „ale keď sme trafili správnu frekvenciu plus správne zladenie fáz, zdá sa, že to má silný a trvalý účinok“.

Tím tvrdí, že táto technika pravdepodobne funguje v širokom spektre situácií a úloh a že by mohla fungovať aj s veľmi dostupnými EEG náhlavnými súpravami. „Zatiaľ čo v našej štúdii sa používali zložité EEG prístroje, v súčasnosti existujú jednoduché systémy s čelenkou, ktoré umožňujú pomerne jednoducho merať mozgové frekvencie,“ povedala Kourtziová.

Výskum je voľne prístupný v magazíne Cerebral Cortex.