Zabudnuté heslo?
Prihlásenie

Kryt pre smartfón so zabudovaným prototypom tlakomera

Kryt pre smartfón so zabudovaným prototypom tlakomera
Autor:
Roman Mališka
Zverejnené:
13. 3. 2018
Hodnotenie:
Už ste hlasovali.

Krvný tlak sa dá zmerať u lekára alebo prostredníctvom domáceho tlakomera, no tento proces si stále vyžaduje použitie nafukovacej manžety na predlaktí. Vďaka nových technológiám, ktoré vyvinuli vedci na Michiganskej štátnej univerzite, by však v budúcnosti tento proces mohol byť tak jednoduchý, ako je priloženie prsta na kryt smartfónu.

Prototyp nového systému tlakomera sa skladá z krytu na smartfón, ktorého hrúbka je 1 centimetrov. Kryt je pripevnený k štandardnému smartfónu s nainštalovanou sprievodnou aplikáciou. V mobilnom tlakomeri je integrovaná snímacia jednotka, ktorá pozostáva z optického senzora umiestneného na vrchu senzora pre meranie sily prítlaku.

Tlakomer sa používa jednoducho tak, že používateľ drží v ruke smartfón s krytom približne v úrovni srdca a pritlačí špičku svojho ukazováka na senzorickú jednotku. Pre zabezpečenie správnosti merania komunikuje tlakomer s mobilnou aplikáciou cez Bluetooth. Cez displej smartfónu potom používateľa usmerňuje tak, aby vyvinul správnu silu tlaku na senzorickú jednotku.

Senzory merajú systolický a diastolický krvný tlak približne v rovnakom čase, ako je v súčasnosti možné vykonať s konvenčnými tlakomermi s manžetou. Tlak sa meria prostredníctvom priečnej oblúkovej tepny na špičke prsta a namerané hodnoty sa zobrazia v sprievodnej mobilnej aplikácii.

Vedci na Michiganskej štátnej univerzite vyvinuli prototyp tlakomera, ktorý je zabudovaný v kryte pre smartfón.

Meranie tlaku prostredníctvom krytu smartfónu nie je v súčasnosti také presné, ako je to v prípade štandardných lekárskych tlakomerov s manžetou. No aplikácia dokáže vypočítať priemerný krvný tlak na základe viacerých po sebe nasledujúcich meraní, čo zvyšuje celkovú presnosť. Keďže odpadá použitie manžety, je takéto meranie jednoduchšie a pre samotného používateľa pohodlnejšie.

Vedci samozrejme pracujú na zlepšení presnosti systému spolu s úpravami hardvéru. Sú presvedčení, že by sa im mohlo podariť elektroniku vtesnať do milimetrovej hrúbky, čo by umožnilo výrobu mobilných tlakomerov zabudovaných do štandardných krytov pre smartfóny.