Zabudnuté heslo?
Prihlásenie

Štúdia o koronavíruse Covid-19 odhaduje priemernú inkubáciu 5,1 dňa

Štúdia o koronavíruse Covid-19 odhaduje priemernú inkubáciu 5,1 dňa
Autor:
Roman Mališka
Zverejnené:
10. 3. 2020
Hodnotenie:
Už ste hlasovali.

Nová štúdia vedeckých pracovníkov z Bloombergovej školy verejného zdravia Johna Hopkinsa potvrdzuje skoré odhady, ktoré pre nový koronavírus Covid-19 naznačujú priemernú inkubačnú dobu 5,1 dňa.

Zistenie inkubačnej doby choroby je kľúčom k obmedzeniu jej šírenia. Inkubačná doba je čas medzi počiatočnou expozíciou patogénnemu organizmu a výskytom symptómov u hostiteľa. Inkubačné obdobia sa môžu výrazne líšiť v závislosti od typu choroby. Napríklad chrípka má inkubačnú dobu jeden až tri dni, kým sa objavia prvé príznaky, zatiaľ čo osýpky majú inkubačnú dobu medzi deviatimi až dvanástimi dňami.

Najnovšia štúdia skúmala 181 potvrdených prípadov ochorenia Covid-19 a dospela k záveru, že stredná hodnota inkubačnej doby choroby je 5,1 dňa. Štúdia tiež dospela k záveru, že u 97,5 % osôb infikovaných vírusom sa objavia príznaky do 11,5 dňa. Je dôležité si uvedomiť, že táto štúdia neznamená, že niekto je ihneď po piatich dňoch úplne mimo ohrozenie, ale namiesto toho potvrdzuje súčasné nastavenie dvojtýždňového karanténneho obdobia ako optimálny časový úsek pre izoláciu po podozrení na expozíciu koronavírom Covid-19.

„Na základe našej analýzy verejne dostupných údajov je súčasné odporúčanie 14 dní pre aktívne monitorovanie alebo karanténu primerané, hoci s týmto obdobím by z dlhodobého hľadiska mohli byť niektoré prípady nezachytené,“ vysvetľuje Justin Lessler, hlavný autor novej štúdie. ,

Podľa vedcov tento výskum potvrdzuje, že existuje veľmi malá skupina prípadov, kedy môže byť inkubačná doba dlhšia viac ako 14 dní. Štúdia ďalej odhaduje, že z každých 10 000 infikovaných jedincov sa asi u 101 z nich objavia prvé príznaky až po 14 dňoch. No štúdia naznačuje, že je potrebné zvážiť sociálne a ekonomické náklady na potrebnú karanténu v porovnaní s dôsledkami nezistenia symptomatického prípadu. V niektorých vysoko rizikových prípadoch sa navrhuje aktívne monitorovanie trvajúce viac ako 14 dní, napríklad sa to týka zdravotných pracovníkov, ktorí sú vystavení koronavírusu bez toho, aby nosili ochranné pomôcky.

Ilustrácia ultraštruktúry koronavírusu Covid-19 (Knižnica fotografií CDC / SCIENCE).

Jonathan Ball, profesor molekulárnej virológie z Nottinghamskej univerzity, poukazuje na to, že inkubačné štúdie sú vo svojej podstate chúlostivé, pretože je náročné presne určiť, kedy bola osoba prvýkrát vystavená infekčnému pôvodcovi. Takže tieto odhady často robia konzervatívne predpoklady, ktoré sa týkajú bodu, kedy bola osoba pôvodne vystavená vírusu.

Je tiež dôležité si uvedomiť, že inkubačná doba choroby sa líši od obdobia, ktoré môže byť už nákazlivé. Čas od počiatočnej expozície do infekčnosti sa často označuje ako latentné obdobie ochorenia a to môže byť kratšie ako inkubačné obdobie.

Zatiaľ čo symptomatické štádium choroby je často vnímané ako najviac prenosné štádium, napríklad pri kašli, nie je jasné, kedy sa osoba s Covid-19 stane infekčnou. V novej štúdii sa uvádzajú dôkazy, ktoré naznačujú, že latentné obdobie ochorenia je kratšie ako jeho inkubačné obdobie, nie je však presne známe, nakoľko nákazlivá je infikovaná osoba počas asymptomatickej inkubačnej fázy.