Zabudnuté heslo?
Prihlásenie

Seriál: Šírenie TV signálu III.

Autor:
Alžbeta Harry Gavendová
Zverejnené:
27. 10. 2014
Hodnotenie:
Už ste hlasovali.

Asi väčšina z nás už aspoň raz počula, keď nie aj videla, aspoň z diaľky, vysielaciu vežu Kamzík v Bratislave. No viete čo všetko sa na takej vysielacej veži robí? V rámci nášho seriálu o šírení DVB-T signálu vám to poviem, pretože vás zoberiem priamo na vežu a nahliadneme spolu do zákulisia vysielacích technológií.

Televízne štúdio - miesto, kde sa vytvára obsah pre televízny signál. Ten sa potom zo slovenských televízií dostáva priamo do vysielacej veže na Kamzíku. Tam však prichádza v podobe kódovaného digitálneho signálu. "Do dátového centra príde signál z TV komprimovaný na presný dátový tok v ktorom je vysielaný ďalej v rámci Slovenska - signál je vo formáte mpeg2, v dátovom toku 3,5 až 4 mb/s je privedený do zariadenia multiplexor, kde sa spolu s ďalšími signálmi ostatných TV štúdií spracúva a tvorí sa výsledný transportný tok," vraví Juraj Zachar, Towercom.

Takáto prevádzka si vyžaduje poriadnu bezpečnosť. Asi nikto z nás by totiž nechcel zostať večer bez signálu v televízore. Aj preto sa pri budovaní technologického vybavenia Kamzíka a najmä transportných optických ciest, cez ktoré sa signál dostáva z televízií, myslelo na všetko. "Optické spoje prichádzajú do dátového centra z dvoch nezávislých smerov, z dvoch rôznych strán kopca, je to teda nepretržitá prevádzka v zálohe 1+1, všetky zariadenia sú takisto v zálohe 1+1, to znamená, že akýkoľvek výpadok je veľmi málo pravdepodobný," vysvetľuje Juraj Zachar ďalej.

Jedným z hlavných komponentov celej DVB-T siete je multiplexor. Systém, ktorý do vysielacej podoby spracúva audio aj video signály zo slovenských televízií a do výsledného transportného toku pridáva napríklad aj elektronického programového sprievodcu, či rôzne dátové informácie potrebné pre dekódovania a príjem celého multiplexu. Multiplex, alebo inak povedané súbor viacerých televíznych staníc, sa potom vysiela na určitej frekvencii.

"Samotné spracovanie prebieha live, je tam k dispozícii vyrovnávacia pamäť, ktorá zabezpečuje, aby prípadné náhle zhluky dát nespôsobili trhanie obrazu," hovorí Juraj Zachar. Aktuálne sú na Slovensku v prevádzke štyri celoplošné multiplexy v norme DVB-T. Ak sa ale vrátime k multiplexoru, tak práve z neho je potom privedený signál optickou infraštruktúrou do rozbočovača signálu. No a odtiaľ sú signály privedené do takzvaných vysielačov. Tento signál potom vysielač namoduluje na frekvenciu, ktorá ho nesie a na ktorej je daný multiplex vysielaný. Je to akoby nosnú frekvenciu predstavoval poštový holub a televízny signál, ktorý sa šíri, zasa zásielku, ktorú holub nesie do cieľa. Podobne sa do obývačiek dostáva aj televízny signál.

"Jednotlivými zosilňovačmi je zosilnený na požadovaný výkon, privedený do zariadenia s názvom združovač, ktorý združuje na frekvenčnej báze všetky signály do jedného anténového systému," vraví Juraj Zachar. Vysielače terestriálnych multiplexov, rovnako ako aj združovač, sú umiestnené vo vysielacej sále na Kamzíku. Signál je potom distribuovaný dátovou sieťou okolo celého Slovenska na jednotlivé regionálne vysielače, ktoré ho následne vysielajú do éteru. Diváci vďaka tomu môžu prijímať vysielanie cez prijímaciu anténu. Nad celou sieťou terestriálneho vysielania pritom 24 hodín denne a 7 dní v týždni bdie dohľadové centrum.

"Dohliada nad kvalitou vstupného signálu, ktorý prichádza od štúdia od vysielateľov, dohliada nad spracovaním signálu v data centre, kde sa signál kóduje - multiplexuje, ďalšie senzory sledujú činnosť vysielačov, keď nastane pokles výkonu, tak to signalizuje až do momentu, keď z vysielača to odíde do hlavného anténového systému," vysvetľuje Michal Šuran, Towercom. Dohľadová činnosť však končí až spätnou kontrolou vysielaného televízneho signálu, cez prijímaciu vežu antény. Ešte v minulosti pracovníci dohliadali na jednotlivých vysielačoch po celom Slovensku nad fungovaním vysielania, no teraz sú už vysielače, vďaka moderným technológiám, bez obslužné. Sú totiž vybavené senzormi a kamery, ktoré sledujú celý priebeh a prenášajú ho na dohľadové centrum do Bratislavy. Keď sa potom niečo deje, pracovníci to na kontrolných monitoroch zistia a spustia nápravné opatrenia. 

Všetko sa do domácností šíri cez konkrétny vysielač na jednotlivých miestach Slovenska. No na to, aby sme ho mohli doma prijímať, potrebujeme aj potrebnú výbavu. V ďalšej časti nášho seriálu sa preto na ňu podrobnejšie pozrieme.