Zabudnuté heslo?
Prihlásenie

Inovatívne nástroje s prvkami strojového učenia pomôžu firmám s automatizáciou procesov

Autor:
Roman Mališka
Zverejnené:
14. 11. 2018
Hodnotenie:
Už ste hlasovali.

Priemyselná revolúcia Industry 4.0 klope na dvere a spolu s ňou aj automatizácia, teda roboty, ktoré v niečom nahradia ľudí. Niečo podobné sa pritom udeje aj v administratíve. Ľudia sa však nemusia báť, že prídu o prácu. Podľa odborníkov sa totiž zautomatizujú predovšetkým tie veci, ktoré sú pre ľudí monotónne a neefektívne. V tomto smere má pomerne silný vývoj francúzska nadnárodná spoločnosť ATOS. Okrem umelej inteligencie má však v talóne aj ďalšie inovácie.

Podobne ako v priemysle môže robotizácia zautomatizovať mnohé opakujúce sa činnosti aj v oblasti administratívy. Ide najmä o viaceré rutinné procesy v takzvaných centrách zdieľaných služieb, pre ktoré hľadajú veľké firmy pracovníkov napríklad v Číne či v Indii.

„Nástroje a techniky, ktoré sa používajú, dokážu vlastne veľkú časť manuálnej práce vylúčiť. A tak tá honba za lacnou pracovnou silou vlastne prestáva byť taká aktuálna. Naopak potrebujete inteligentných ľudí, ktorí vedia zautomatizovať svoju prácu a venovať sa potom ďalším témam,“ vysvetľuje pán Ivo Kovačič, Atos IT Solutions and Services.

Robotic Process Automatization, alebo automatizácia administratívnych procesov, sa dá zaviesť najmä tam, kde sa pracuje s dokumentmi, ktoré majú jasný formát a dá sa definovať postupnosť krokov pri ich spracovaní.

„Tie systémy sú do tej miery pokročilé, že sa dajú nastaviť na obsah polí, na hodnoty polí. Takže sú nastaviteľné pomerné veľmi ľahko rozhodovacie kritéria podľa hodnoty faktúry alebo podľa objednávky alebo pri spracovaní objednávky vlastne sa dá overiť, či je tovar na sklade,“ dodáva pán Ivo Kovačič, Atos IT Solutions and Services.

Sú však oblasti, kde človek stále zohráva dôležitú úlohu, a to najmä pri posudzovaní konkrétnych prípadov. No ďalším krokom v procese automatizácie administrácie je podľa odborníkov z ATOSu aj využitie systémov strojového učenia a umelej inteligencie. Stretnúť sa s ňou ale môžeme aj v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Aby však bola efektívna, musí sa najprv naučiť rozpoznávať z obrovského množstva vzoriek bezpečných a škodlivých kódov. A práve to je princíp strojového učenia.

„Ten stroj samozrejme teda dokáže zanalyzovať jednotlivé funkcie takéhoto kódu. A na základe porovnávania, na základe rôznych nejakých matematických výpočtov, štatistík, funkcií, dostaneme z takejto umelej inteligencie ten relevantný výsledok, ktorý potrebujeme. Či to je alebo nie je škodlivé,“ hovorí pán Peter Kočík, systémový inžinier, Fortinet.

Vývojárom zo spoločnosti Fortinet sa pritom podarilo zaviesť systém umelej inteligencie už aj do hardvérových riešení, ako je napríklad webový aplikačný firewall, ktorý je vďaka tomu doslova Plug and Play.

Inovatívne technológie pritom firmám pomáhajú aj pri efektívnejšom využití výkonu serverov. V ATOSe k tomu slúži takzvaný kontajnerizačný systém. Môžeme ho prirovnať akoby k množstvu kontajnerov, ktoré sú naložené na jednej lodi a tú ťahá jediný motor. Motor je teda procesor, na ktorom je spustený jeden operačný systém a ten naraz využíva viacero používateľov, z ktorých každý má spustenú aplikáciu v jednom z kontajnerov.

„Kontajner je izolované prostredie, ktoré obsahuje vašu aplikáciu spolu so všetkými závislosťami, čiže knižnicami, ktoré sú potrebné pre beh tejto aplikácie. Práve to je tá sila dockera, že jednu aplikáciu si vy viete v tom kontajnerizačnom prostredí spustiť mnohokrát, viete si ju naškálovať presne podľa vašich potrieb,“ vysvetľuje pani Adela Bobovská, systémový administrátor, Atos IT Solutions and Services.

Keďže viaceré kontajnery viacerých používateľov zdieľajú prostriedky jedného servera, jeho využitie sa takto maximalizuje. Samotný manažment systému je pritom jednoduchý a jednej aplikácii sa dá priradiť ľubovoľný výkon. Výhody celého systému ocenia dokonca aj vývojári samotných aplikácií.

„Základom každej aplikácie, každého kontajneru je image. Keď sa vybuduje nový image, viete bežiacu aplikáciu, bežiaci kontajner, jednoducho updatovať novým imageom tak, že si to koncový používateľ nevšimne. V prípade, žeby sa objavili chyby alebo niečo by zlyhalo v procese nasadzovania alebo by dopadlo inak, ako očakávate, viete takisto jedným jednoduchým príkazom urobiť rollback, čiže vrátiť sa o krok späť do pôvodného stavu,“ uzatvára pani Adela Bobovská, systémový administrátor, Atos IT Solutions and Services.

V dnešnej digitálnej dobe majú teda firmy k dispozícii viaceré inovatívne technológie, ktoré im môžu pomôcť zefektívniť množstvo pracovných činností. Bude teda zaujímavé sledovať, akým smerom sa vývoj v tejto oblasti uberie a čo všetko nás, napríklad aj v súvislosti s umelou inteligenciou, ešte len čaká.