Zabudnuté heslo?
Prihlásenie

3D skener a umelá inteligencia znižujú plytvanie potravinami

3D skener a umelá inteligencia znižujú plytvanie potravinami
Autor:
Roman Mališka
Zverejnené:
5. 5. 2023
Hodnotenie:
Už ste hlasovali.

Každoročne sa na svete vyhodí neuveriteľná tretina potravín určených na ľudskú spotrebu. S využitím umelej inteligencie, strojového učenia a dátového riešenia Amazon Web Services bol v Južnej Kórei vyvinutý program „Žiadny odpad, žiadny hlad“ (Zero Waste Zero Hunger - ZWZH), ktorý poskytuje údaje o spotrebe potravín. Kalibrácia veľkosti porcií pomocou umelej inteligencie tak umožní znížiť množstvo odpadu.

Základom programu ZWZH je 3D skener potravín založený na umelej inteligencii, ktorý vytvorila juhokórejská spoločnosť Nuvilab. 3D skener analyzuje spotrebu potravín a poskytuje poznatky manažérom jedální aj stravníkom. Stravníci v jedálni si pred a po jedle naskenujú svoje taniere pomocou 3D skenera spoločnosti Nuvilab. Ten využíva umelú inteligenciu a strojové učenie na analýzu zvyškov jedla, identifikuje plytvanie jedlom podľa druhu a nákladov, zhromažďuje kvantitatívne údaje, ktoré pomáhajú manažérom jedální optimalizovať zásoby jedla, množstvo a možnosti menu.

Okrem toho je 3D skener pripojený k informačnému panelu systému ZWZH v jedálni, ktorý v reálnom čase zobrazuje objem zníženia skleníkových plynov vždy, keď zistí tanier s nulovým odpadom. Stravníci tak majú prehľad o tom, ako veľmi prispeli k zníženiu emisií uhlíka, čo môže viesť k pozitívnym zmenám správania.

Systém 3D skenera a umelej inteligencie Nuvilab.

„Odpad vzniká preto, lebo manažéri kuchýň nedokážu presne identifikovať preferencie zákazníkov pri jednotlivých menu,“ hovorí Logan Kim, generálny riaditeľ spoločnosti Nuvilab. „Vďaka nášmu skeneru, ktorý analyzuje plytvanie potravinami, môžu manažéri využiť tieto poznatky na navrhovanie rôznych jedálnych lístkov alebo úpravu receptúr, čím sa zlepší kvalita potravín a zároveň sa minimalizuje plytvanie“.

Vďaka adaptívnemu tréningu modelu strojového učenia dokáže 3D skener rozpoznávať typ a množstvo potravín s 95 % presnosťou a slúži už 10-tim korporáciám a viac ako 40 národným vzdelávacím inštitúciám v Južnej Kórei.

Systém 3D skenera a umelej inteligencie Nuvilab.

Potenciálny vplyv programu ZWZH na životné prostredie je významný. V Južnej Kórei jedálne, ktoré zaviedli systém ZWZH, znížili celkový potravinový odpad v priemere o 30 %, pričom potravinový odpad na tanieri sa znížil až o 42 %. Odhady ukazujú, že ak by každá jedáleň či reštaurácia zaviedla riešenie 3D skenovania ZWZH na 300 dní s 500 spotrebiteľmi, zabránila by vzniku 300 g zvyškov jedla na tanier. Tieto prevádzky by takto mohli znížiť množstvo emisií CO2 o 15,3 tony, čo je ekvivalent výsadby 1 848 borovíc ročne.

Najvýznamnejší prínos riešenia zatiaľ zaznamenali základné a stredné školy. Študenti môžu vidieť, koľko potravinového odpadu vytvárajú, vďaka čomu si viac uvedomujú, že treba znižovať množstvo odpadu. Učitelia môžu systém ZWZH využiť aj ako vizuálnu pomôcku na vzdelávanie študentov o životnom prostredí. Študenti uviedli, že sú si viac vedomí svojho príspevku k ochrane životného prostredia a snažia sa nenechávať jedlo na tanieri po použití 3D skenera v jedálni.

Systém 3D skenera a umelej inteligencie Nuvilab.