Zabudnuté heslo?
Prihlásenie

Renault Truck sa chce do roku 2040 úplne zbaviť fosílnych palív

Renault Truck sa chce do roku 2040 úplne zbaviť fosílnych palív
Autor:
Roman Mališka
Zverejnené:
26. 3. 2021
Hodnotenie:
Už ste hlasovali.

Spoločnosť Renault Trucks je najnovším výrobcom, ktorý sa zaviazal splniť svoj záväzok v oblasti elektrifikácie. Od roku 2023 bude mať vo všetkých segmentoch batériu alebo palivové články, v roku 2030 sa zameria na 35-percentný predaj vozidiel s elektrickým pohonom a do roku 2040 sa chce úplne zbaviť fosílnych palív, s cieľom kompletnej dekarbonizácie.

Renault Truck je najpredávanejším výrobcom nákladných vozidiel vo Francúzsku a v Európe predáva takmer 10 percent úžitkových vozidiel nad 6 ton. Plán prestať s výrobou nákladných vozidiel so spaľovacími motormi do roku 2040 je súčasťou cieľa presadzovania nulových emisií do roku 2050. Spoločnosť tvrdí, že jej nákladné vozidlá majú zvyčajne životnosť najmenej 10 rokov, takže chce, aby posledné spaľovacie vozidlá, ktoré predáva, zišli z cesty do polovice storočia.

Už teraz má Renault Truck k dispozícii akumulátorové a elektrické možnosti od 3,1 do 26 ton, ktoré zahŕňajú vozidlá pre distribúciu, donášky, mestskú dopravu a odvoz odpadu. Toto oznámenie tiež zahŕňa nový ťahač pre rok 2023, ktorý je schopný ťahať návesy na regionálne a medziregionálne vzdialenosti, ako aj elektrické mestské stavebné vozidlo.

Spoločnosť Renault Trucks oznámila elektrický variant pre každý segment do roku 2023 a zaviazala sa, že do roku 2040 úplne zastaví výrobu nákladných vozidiel so spaľovacími motormi.

Po roku 2025 plánuje spoločnosť ponúknuť rad ťažkých diaľkových nákladných vozidiel jazdiacich na pohonné jednotky s vodíkovými palivovými článkami, ktoré by mohli dodať dojazd a rýchlosť tankovania blízke tomu, čo dokážu dnešné nákladné vozidlá so spaľovacími motormi.

Skupina Volvo Group, ktorá vlastní spoločnosť Renault Trucks, dáva dokopy vývojovú jednotku zameranú na elektrické vozidlá strednej tonáže, ako aj výdavky vo výške 33 miliónov EUR na nové výskumné a vývojové stredisko v Lyone a nadviazanie partnerstiev so špecialistami na batérie zo spoločnosti Samsung SDI. Toto úsilie bude zamerané na návrh a dodávku batérií.

Cestná doprava v súčasnosti prispieva asi 12 percentami globálnych emisií skleníkových plynov a elektrifikácia pomocou čistej energie sa v tomto sektore javí ako jasná cesta k čistejšiemu životnému prostrediu. Iniciatívy, ako je aj táto, budú hrať dôležitú úlohu, aj keď sa zdá, že časové rámce sú z tohto hľadiska príliš dlhé.

Spoločnosť Renault Truck sa chce do roku 2040 úplne zbaviť fosílnych palív.