Zabudnuté heslo?
Prihlásenie

IBM pomáha firmám zlepšiť ich výkon

IBM pomáha firmám zlepšiť ich výkon
Autor:
Alžbeta Harry Gavendová
Zverejnené:
19. 8. 2014
Hodnotenie:
Už ste hlasovali.

Spoločnosť IBM predstavuje nové cloudové riešenia pre podniky a organizácie, ktoré im umožnia využívať analytické nástroje a personalistiku na identifikovanie najväčších talentov. Tiež môžu lepšie zapojiť zamestnancov do diania vo firme a riadenia transformačných procesov.

Tieto riešenia prichádzajú ako súčasť Smarter Workforce iniciatívy a ich ponuka čerpá z 25-ročných expertných znalostí spoločnosti IBM tejto oblasti. IBM má v oblasti talent manažmentu a zmenového manažmentu 1600 expertov a viac ako 100 behaviorálnych vedcov. Tí pomáhajú zákazníkom identifikovať najlepších zamestnancov pomocou rôznych analýz a digitálnych technológií. V dnešnej dobe je totiž poriadne moderné, ale najmä efektívne zapájať zamestnancov na dianí vo firme.

Pre podniky a organizácie sa stáva kritickou schopnosť riadiť transformačné projekty prebiehajúce vo firmách v súlade s požiadavkami trhu, a s ohľadom na ich veľkosť a zameranie. Podľa posledného prieskumu IBM až 87 percent z 1400 lídrov v jednotlivých priemyselných odvetviach nepovažuje pozornosť venovanú manažmentu zmien vo firmách, ktoré vedú, za dostatočnú. Len 1/5 z nich myslí, že dokážu riadiť manažment zmien v im zverenej firme a 40 percent z nich je presvedčených, že zvládnu riadiť manažment zmien v im zverenej firme v budúcnosti. Podľa prieskumu tiež treba v podnikoch a organizáciách vybudovať infraštruktúru pre realizáciu manažmentu zmien a zapojiť najnovšie technológie do tohto procesu.

Produkty IBM s názvom Talent and Change consulting practice pomáhajú zákazníkom pripraviť sa na transformáciu za účelom vybudovania inteligentnejšej a ešte viac prepojenej pracovnej sily. Sú zamerané na štyri kľúčové oblasti: organizačné zmeny, analýzu talentov, skúsenosti zamestnancov a HR cloud.

Zdroj: TS IBM