Zabudnuté heslo?
Prihlásenie

Koval Systems: Inteligentná balíková triediaca linka

Autor:
Roman Mališka
Zverejnené:
6. 7. 2016
Hodnotenie:
Už ste hlasovali.

Ak posielate poštový balík, určite si želáte, aby sa do svojho cieľa dostal čo najrýchlejšie. V každom prípade mu v tom môžu pomôcť technológie. A tak sú moderné pošty vybavené aj inteligentnými triediacimi linkami.

Balíková triediaca linka je automatizované zariadenie plné moderných technológií, ktoré pomáha s presným triedením balíkových zásielok pre doručenie koncovému adresátovi. Celé sa to začína privezením balíkov zo zberného miesta v prepravných vozíkoch.

„Tieto balíky sa nakladajú na vstupných pracoviskách na linku jednotlivými pracovníkmi a balík prechádza cez vstupné pracovisko, kde je kontrolovaný, vážený, sú kontrolované jeho rozmery,“ hovorí pán Róbert Dreveňák, riaditeľ stratégie, Koval Systems.

Povolená hmotnosť zásielok sa pohybuje od 0,1 až po 32 kilogramov. Ich rozmery pritom nesmú presiahnuť 50 x 50 x 70 centimetrov. Ak to balík spĺňa, po kontrole sa presúva špeciálnym dopravníkom na pracovnú výšku triediaceho pásu. Ten je na poschodí celej automatizovanej linky.

„Tento plošinkový dopravník dopraví balíky na ďalšie pásy, ktoré zabezpečujú synchronizáciu rýchlosti posuvu pásov vstupného pracoviska s rýchlosťou triediaceho pásu.“

Koordináciu rýchlosti všetkých pásov má na starosti riadiaci systém, ktorý zabráni kolíziám pri prepravovaní balíkov. Vďaka tomu sa bezpečne dostanú na hlavný triediaci pás, ktorý tvorí neprestajne sa pohybujúci okruh s plošinami.

„Každá tá plošinka, ktorá ďalej zabezpečí vyklopenie v správnom smere má svoj poznávací znak, podľa ktorého riadiaci systém vie, kde je, či môžem na ňu naložiť, alebo nemôžem na ňu naložiť.“

Aby mohli byť balíky správne roztriedené, sú označené čiarovým kódom, ktorý sa skenuje priamo počas ich cesty na linke.

„Balík pri tomto skenovaní len prechádza cez skenovací tunel. Je to dynamický proces, preto neobmedzuje rýchlosť triedenia. A používa sa päť kamier, ktoré snímajú čiarové kódy. To znamená, vieme si oskenovať balík zhora, z bokov, sprava, zľava, spredu aj zozadu. My dosahujeme pri tomto spracovaní až 98 percentnú úspešnosť poznania čiarového kódu a správnej identifikácie.“

Preskenovaný balík je na výklopnej plošine vedený do príslušného sklzu, ktorý sa dá prirovnať k detskej šmykľavke. Počet sklzov je konfigurovateľný. Po oboch stranách triediaceho pásu ich môže byť rozmiestnených aj niekoľko desiatok. Každý zo sklzov pritom reprezentuje spádovú oblasť, do ktorej má byť príslušný balík doručený.

„Pneumatický systém zabezpečuje vyklopenie výklopnej kulisy. Táto kulisa urobí to, že sa plošinka nakloní na pravú alebo na ľavú stranu, podľa toho, ako je to riadiacim systémom dané. Takže týmto spôsobom balík sa potom zošmykne z tejto plošinky do toho správneho sklzu.“

Sklzy končia na prízemí, kde operátori vkladajú balíky do prepravných vozíkov. Tie sa označia identifikačným lístkom vytlačeným na tlačiarni, aby bolo jasné, kam tieto balíky smerujú. V prípade poškodenia alebo nerozoznania čiarového kódu putuje balík do takzvaného nultého sklzu.

„Tieto balíky sa potom spracovávajú buď ručne, alebo sa generuje nový čiarový kód na základe ručného zosnímania a môže to znova prejsť cez linku.“

Automatizovaná balíková linka pritom dokáže pritom roztriediť za krátky čas poriadne množstvo balíkov.

„Tieto vstupné pracoviská v našom prevedení, ktoré máme tuná, sú kapacitou 1500 balíkových zásielok za hodinu, až 1800.“

Linka musí samozrejme aj čo to vydržať. Jej nosná konštrukcia je preto oceľová, všetky plošinky sú vyrábané z antikoru a sklzy z odolného ABS plastu. K výrobe pritom slúži celý rad moderných zariadení.

„Sú to páliace stroje plazmové alebo laserové. A potom samozrejme zváracie roboty. Plus k tomu používame veľa dielov z hliníku. Na toto sa používa séria zariadení presných píl a ohýbačiek, ktoré dokážu poohýbať profily do požadovaných tvarov,“ uzatvára pán Róbert Dreveňák, riaditeľ stratégie, Koval Systems.

Technológie použité v automatizovanej balíkovej linke výrazne skracujú čas triedenia, a teda aj čas doručenia balíka adresátovi. Linky sa navyše dajú prispôsobiť požiadavkám prevádzky, vďaka čomu sa môžu stať šikovným pomocníkom nielen pre pošty, ale aj pre súkromné prepravné spoločnosti či veľké logistické centrá.