Zabudnuté heslo?
Prihlásenie

DHL Express: Inteligentné triedenie balíkových zásielok

Autor:
Roman Mališka
Zverejnené:
23. 11. 2016
Hodnotenie:
Už ste hlasovali.

Tak si predstavte, že si niečo objednáte zo zahraničia a o dva dni už máte balík aj zo vzdialenejšej destinácie doma. Takéto niečo je dnes v logistike možné najmä vďaka technológiám. No a naša redakcia sa bola pozrieť, ako fungujú v takej automatizovanej triediacej linke jedného z najväčších prepravcov sveta.

Veľké prepravné spoločnosti musia denne spracovať tisíce balíkových zásielok za hodinu. Pomáhajú im v tom moderné technológie v podobe inteligentných triediacich liniek. V spoločnosti DHL Express sa takýmto spôsobom spracujú balíky, ktoré prichádzajú najčastejšie v leteckých kontajneroch, ale aj samostatne v prepravných kamiónoch. Pracovníci zásielky najprv manuálne vyberú, skontrolujú vizuálne, či sú schopné prejsť triedením, a vložia ich na dopravníkový pás líniovej triediacej linky.

„Zásielky je možné vkladať do triediacej linky v štyroch rôznych miestach. A tie sme sa snažili rozložiť strategicky po hale v závislosti od toho, kam tie zásielky najčastejšie prichádzajú,“ hovorí pán Pavol Bušovský, operačný manažér, DHL Express.

Zásielky sa pásom posúvajú do hornej časti triediacej linky, kde sa stretávajú v jednom priestore. No inteligentný systém sa pritom dokáže postarať o to, aby sa v ňom navzájom nezrážali.

„Na základe monitoringu ich pohybu, fotobuniek a malých mozočkov, ktoré voláme LMS si ten autosort, tá triediaca linka, tie zásielky zoraďuje. Vytvára rad súvislý, čo zabezpečuje kontinuálne plynúci proces, aby tie zásielky potom v určitých rozstupoch mohli prichádzať na váhu.“

Kalibrovaná váha zásielku preváži a takto získané údaje sú potom základom pri fakturácii klientom vzhľadom na prepravenú gramáž. Váha je pritom súčasťou systému, ktorý každému balíku vytvorí akýsi dátový sumár. V ňom je o balíku všetko podstatné, čo musí celá linka vedieť. Z váhy už potom balíky ďalej putujú triediacou linkou až ku skeneru čiarových kódov.

„Je to zoznam troch rôznych čiarových kódov, kedy každý jeden má svoj špeciálny význam. Krabice, alebo zásielky, ktoré môžu ísť na dopravníkový pás, treba vkladať do systému tak, aby sa nálepka s čiarovým kódom nachádzala na hociktorej strane okrem spodnej. Čiže skener, ako taký, je schopný triediť zásielky z piatich rôznych strán.“

DHL Express: Inteligentné triedenie balíkových zásielok

Vďaka sieti fotobuniek, senzorov pre meranie rýchlosti dopravníkového pásu a informácií z čiarových kódov tak systém triediacej linky presne vie, kde sa daná zásielka nachádza a kedy bude na mieste, kde ju treba zatriediť. Hlavná linka pritom balíky triedi do dvoch smerov prostredníctvom takzvaných plastových pukov.

„Tie puky sa točia neustále dookola. Na vrchnej časti dochádza k sortovaniu, na spodnej časti je príprava k sortingu samotnému. Čiže ak zásielka patrí doľava, tak linka si na spodnej časti tie puky uloží doprava a keď príde k tomu konkrétnemu momentu, puky sa sprava pohybujú doľava a zásielka je odoslaná na ľavú stranu.“

Výstup z triediacej linky je spravidla riešený spustením zásielky po dopravnej šmykľavke, no pri niektorých triediacich cykloch je vstupný dopravníkový pás používaný aj ako výstupný. Pohybuje sa teda i smerom nadol.

„To prepínanie cyklov samotných má na starosti vždy človek, ktorý je operátorom kontrolnej miestnosti a má na starosti či už fyzickú údržbu, alebo systémovú tej triediacej linky.“

Triediaca linka je pritom konštruovaná tak, aby zvládala spracovať naozaj poriadne množstvo zásielok.

„Triediaca linka má od výrobcu garantovaný výkon 3800 kusov za hodinu. Pretože je to teoretický výkon, je veľmi zložité dostať sa na takú úroveň, ale povedzme si úprimne, 2500 až 2800 kusov za hodinu triediť dokážeme,“ dopĺňa pán Pavol Bušovský, operačný manažér, DHL Express.

Inteligentné triediace linky tak môžu prepravným firmám výrazne zrýchliť a zjednodušiť proces triedenia balíkov, aby mohli byť úspešne doručené k adresátovi. V konečnom dôsledku to znamená spokojnosť na strane spotrebiteľa, čo by malo byť mottom pre dnešné spoločnosti zo všetkých odvetví.