Zabudnuté heslo?
Prihlásenie

EY prináša možnosti praktického využitia kryptografickej siete Blockchain

Autor:
Roman Mališka
Zverejnené:
25. 12. 2018
Hodnotenie:
Už ste hlasovali.

Nepochybne sa už mnohí z vás stretli s moderným slovíčkom blockchain. Najmä v súvislosti s kryptomenami. Dá sa polemizovať či má pri tom technológia skutočný spoločenský význam, no rozhodne je dnes impulzom moderných trendov. Aj preto sa jej venujú rôzne spoločnosti a snažia sa ju využiť v praxi. Tak napríklad nadnárodná spoločnosť EY má v tomto smere niekoľko praktických príkladov. Medzi inými aj zabránenie stáčaniu kilometrov na autách.

V jednoduchosti povedané, technológia blockchain je infraštruktúra, ktorá pomáha distribuovaným softvérovým aplikáciám ukladať a sprístupňovať údaje, ako aj predpisy o spracovaní údajov. Robí to spôsobom, ktorý zaručí ich vysokú dostupnosť, integritu a ak je to potrebné aj dôvernosť.

„Kľúčovou vlastnosťou blockchainu v tomto prípade je fakt, že tento komunikačný systém nie je riadený, koordinovaný nejakou centrálnou autoritou. Hovoríme, že nepotrebuje rozhodcu, ktorý by si získal rešpekt všetkých účastníkov. V súvislosti s blockchainom hovoríme o riešení, ktoré je decentralizované a distribuované zároveň a spontánnym spôsobom je schopné dosiahnuť absolútnu dôveru v prostredí potenciálnej nedôvery,“ vysvetľuje pán Mikuláš Zalai, Senior Manager Advisory Services, EY.

Z praktických dôvodov sa do blockchainu ukladajú údajové vety menšieho rozsahu, takzvané transakcie, udalosti alebo správy. Tie vytvárajú používatelia z viacerých organizácií, ktorí komunikujú v spoločnom ekosystéme.

„Úlohou blockchainu je potom tieto transakcie balíčkovať do takzvaných blokov, pričom každý novo vzniknutý blok je potom kryptograficky veľmi pevne previazaný s predchádzajúcim blokom a týmto sa dosahuje tá takzvaná nemennosť, nezničiteľnosť, integrita údajov.“

Technológiu blockchain si môžeme predstaviť aj ako neustále pridávanie očiek do retiazky, pričom tie predchádzajúce oká sú nemenné a sú s reťazou pevne zviazané. Reťazí sa pritom synchronizovane, vo všetkých uzloch siete blockchain. Vďaka týmto mechanizmom je možné automatické detegovanie zmien a obnovenie do pôvodného stavu aj pri úmyselných zmenách dát. Kľúčovým prvkom mechanizmov je práve kryptografia, čiže šifrovanie.

„A to najmä na už spomínané preväzovanie blokov navzájom, ale tiež na také spravodlivé a efektívne vyhľadávanie toho budúceho uzla, ktorý bude mať za zodpovednosť zabalíčkovanie toho nasledujúceho bloku tak, aby sa toho nemohol zmocniť, tejto funkcie, nejaký potenciálny podvodník ešte predtým, ako budú zapísane do blockchainu,“ dopĺňa pán Mikuláš Zalai, Senior Manager Advisory Services, EY.

Pre blockchain sú dôležité aj internetové sieťové protokoly, ktoré slúžia na rýchlu synchronizáciu času, údajov a vzájomných dohôd v rámci všetkých uzlov v tejto sieti.

Technológia je pritom verejnosti známa najmä v súvislosti s kryptomenami. Vďaka jej štruktúre a integrite sa však využíva v mnohých situáciách a oblastiach, napríklad aj v súvislosti s dodávateľským reťazcom vo výrobe.

„Ten hlavný výrobca potrebuje nejakým spôsobom časovú informáciu o tom, v akom stave pripravenosti je napríklad konkrétny subdodávateľ. Ďalším adeptom môžu byť napríklad situácie, takzvané životné situácie, ktoré súvisia s výrobou, dopravou a distribúciou napríklad potravín alebo liečiv, kde sa v podstate sleduje originalita. Alebo nejakým spôsobom, ak sa v rámci toho reťazca niečo stane, je veľmi možné pomocou blockchain technológie efektívne analyzovať a identifikovať tie miesta porúch,“ hovorí pán Peter Borák, Advisory Cybersecurity Leader, EY.

Odborníci vidia aj ďalšie využitie technológie v prepojení verejného a komerčného sektora v rámci transparentného zdieľania zdrojov. Veľmi jednoduchou a praktickou ukážkou využitia blockchainu môže byť riešenie problému so stáčaním kilometrov pri kúpe jazdených vozidiel.

„Kde komunikujú strany ako importér, predajca, samotný zákazník, ale trebárs aj polícia a samozrejme napríklad stanice technickej kontroly. Kde je v podstate v rámci technológie blockchain vidieť prepojenie a súvislosť historickú jednotlivých týchto stavov.“

Globálna sieť spoločnosti EY sa okrem iného venuje práve skúmaniu a vývoju riešení pre zavedenie blockchainu do praxe.

„Od analýzy, cez štúdiu realizovateľnosti, až po vybudovanie takzvaného chodivého alebo implementovateľného konceptu zdôvodnenia tejto technológie,“ dopĺňa pán Peter Borák, Advisory Cybersecurity Leader, EY.

Hoci sa aktuálne problémy a úlohy dajú riešiť aj tradičnými metódami, blockchain prináša výhody spojené s vyššou úrovňou informačnej bezpečnosti, najmä s odolnosťou údajov voči zničeniu či zneužitiu. Môže tiež významne zvýšiť kvalitu takzvaných veľkých dát a umožniť tak ich lepšiu interpretáciu a využiteľnosť pre strojové učenie. No a v budúcnosti, by nám ľuďom, mohla pomôcť lepšie kontrolovať činnosť inteligentných robotov.

Podobné články