Zabudnuté heslo?
Prihlásenie

PosAm: Vlastnoručný digitálny podpis

Autor:
Alžbeta Harry Gavendová
Zverejnené:
12. 9. 2016
Hodnotenie:
Už ste hlasovali.

Hoci pri podpisovaní zmlúv klasické pero a papier tak rýchlo nevymiznú, čoraz častejšie sa stretávame aj s digitálnou formou podpisu. Najčastejšie napríklad pri finančných inštitúciách alebo pri mobilných operátoroch. No a vďaka technológii a výhodám digitálneho vlastnoručného podpisu by sa mohlo takéto riešenie presadiť aj na iné miesta.

Podpis je záväzným vyjadrením vôle a okolo jeho písomnej formy sa za stáročia sformovali všeobecne akceptované procesy. Aj do tejto oblasti však prenikajú moderné technológie. 

Donedávna bol pri bezpapierovom podpisovaní jedinou alternatívou takzvaný elektronický podpis s digitálnym certifikátom. Umožňuje podpisovanie aj na diaľku, no vyžaduje si vlastníctvo certifikátu, teda zariadení pre ich ukladanie a použitie. Jednoducho je to náročnejší proces a v praxi ťažšie využiteľný.

Na svete je však aj digitálny vlastnoručný podpis, ktorý používa klasický spôsob podpisovania rukou, akurát je prenesený do digitálnej podoby.

"Vlastnoručný digitálny podpis je lepší oproti elektronickému podpisu v tom, že vieme identifikovať osobu na základe jej identity prenesenej do digitálneho vlastnoručného podpisu," hovorí pán Leo Barysz, produktový manažér firmy PosAm. 

Pri digitálnom vlastnoručnom podpise ide o podpis na digitálnu podložku v reálnom čase. Práve špeciálna podložka, či tablet, potom podpis prekladá z analógovej do digitálnej formy. Použiť sa dajú rôzne technológie. Od tých, povedzme „hračkárskych“, ktoré sú schopné zaznamenať iba obrázok ako podpis vyzerá a užívateľovi nič nezobrazujú, až po tie najprepracovanejšie, ktoré zaznamenávajú aj množstvo fyzikálnych vlastností podpisu a užívateľ vidí celý dokument a teda vie, čo podpisuje.

"Ten tablet nezaznamená len grafický obraz, ale zároveň aj moje správanie sa pri podpise, ako je tlak, sklon pera, prerušenie, rýchlosť podpisu a na základe toho vznikne profil, ktorý je uložený v podpise ako takom," vysvetľuje pán Radovan Viskupič, riaditeľ pre banky, PosAm. 

PosAm: Technológia vlastnoručného digitálneho podpisu

Parametrov podpisu je zhruba dvadsať a svojou povahou kopírujú to, čo využívajú na forenznú analýzu písma i znalci. Na základe takto zosnímaného podpisu je dokonca možné, pri použití vhodnej technológie, aj v reálnom čase potvrdiť, či sa jedná o podpis pravý alebo nie. Používa sa na to inteligentný softvér s patentovanými „samoučiacimi“ algoritmami, ktoré sú schopné vyhodnotiť aj isté odchýlky medzi podpismi toho istého človeka.

"Každý podpis je iný, inak sa podpisujete, ale vaše zvyklosti sa do tohto podpisu prenášajú. To znamená, že tá odchýlka od tej zhody, je do istej miery garanciou, že ten podpis je unikátny, ale zároveň, že tá odchýlka nepresiahne nejakú hodnotu je garancia toho, že došlo k zhode," vysvetľuje pán Leo Barysz, produktový manažér firmy PosAm.

Zaujímavosťou však je, že napriek vysokej miere istoty, pri rozhodovaní o pravosti podpisu, nie je digitálny vlastnoručný podpis považovaný za biometrický údaj.

"Naša legislatíva definuje biometrický údaj ako jednoznačne a nezameniteľne určujúci danú osobu. V prípade podpisu to tak nie je. Jedna sa o slabú biometriu," pokračuje pán Leo Barysz.

"Kým takýto vlastnoručný digitálny podpis nepovažujeme za biometrický údaj, tak jeho nasadenie do prevádzky u prevádzkovateľa nevyžaduje nejaké zásadne kroky, čo sa týka vyhovenia požiadavkám legislatívy," dodáva pán Tomáš Mičo, odborník na ochranu údajov.

A nie sú potrebné ani zásadné zmeny v už existujúcich prevádzkach, procesoch alebo v správaní používateľov. Bežne dostupné sú aj zariadenia pre snímanie podpisov. S týmto podpisom sa dá pracovať aj na niektorých mobilných zariadeniach ako sú notebooky či smartfóny. 

"Takisto cez jednoúčelové zariadenia, ktoré sa využívajú na pobočkách, na prepážkach, čo sú špecializované tablety pre masové použitie," hovorí pán Radovan Viskupič, riaditeľ pre banky, PosAm.

Ak už máme zosnímaný podpis a vieme že je pravý, môžeme ho použiť na podpis dokumentu. Samozrejme v digitálnej podobe. V tomto kroku sú teda k textu dokumentu pripojené digitálne dáta z podpisu. Vyjadrenie vôle v elektronickom dokumente však musí byť dôveryhodné. Pri podpise papiera a odnesení si svojho rovnopisu má každý istotu, že jeho  podpis je práve tam, kde má byť a nič v texte sa zmeniť nedá.

A túto istotu treba zabezpečiť aj v digitálnej podobe. Stará sa o to kryptovanie a digitálne podpisovanie celého dokumentu alebo jeho častí. Toto zaručuje, že akákoľvek manipulácia s obsahom, alebo s podpisom je takmer nemožná a hlavne jednoducho odhaliteľná. 

Ak to teda zhrnieme, vyzerá to že digitálny vlastnoručný podpis má pred sebou svetlú budúcnosť. Jeho nasadenie aj použitie je jednoduché a veľmi široké. Technológia sa pritom stále zdokonaľuje a tak sa určite dočkáme aj masovejšieho rozšírenia.