Zabudnuté heslo?
Prihlásenie

V mori bol nájdený obrovský geotermálny potenciál tam, kde sa Zem rozdeľuje

V mori bol nájdený obrovský geotermálny potenciál tam, kde sa Zem rozdeľuje
Autor:
Roman Mališka
Zverejnené:
26. 2. 2024
Hodnotenie:
Už ste hlasovali.

Podľa konzultačnej spoločnosti CGG v oblasti geovedných technológií leží pod dnom oceánu potenciálne meniaci sa a do značnej miery nepreskúmaný energetický poklad. Jedinečné podmienky pod morským dnom sľubujú lacnejšiu a dostupnejšiu geotermálnu energiu.

Geotermálna energia je vysnívaným zdrojom čistej energie v mnohých smeroch. Horúca hornina pod našimi nohami držia viac energie, než by ľudstvo dokázalo spotrebovať za milión rokov. Vyneste ju na povrch a môžete priamo využívať teplo, alebo z neho získavať elektrickú energiu. Energia je tu 24 hodín denne, 7 dní v týždni, na rozdiel od slnečnej a veternej energie, zatiaľ čo náklady na infraštruktúru nie sú až také strašne vysoké a geotermálna energia je dostupná priamo pod nami, kdekoľvek na našej planéte.

A predsa predstavuje menej ako 1 % celosvetovej produkcie energie, pretože hoci máte kdekoľvek pod nohami horúcu horninu, na niektorých miestach je oveľa jednoduchšie sa k nej dostať, keď je bližšie k povrchu, ako v iných miestach, kde je pochovaná tak hlboko, že je prakticky nemožné sa tam ekonomicky dostať.

Navyše, geotermálne prieskumné vrty sú pomerne drahé a nie vždy sú úspešné. Takže spoločnosti majú tendenciu držať sa v oblastiach, o ktorých sú si relatívne isté. V podstate tam, kde sú sopky, sa geotermálny priemysel zlepšuje v ich rozvoji ako energetických zdrojov. No podľa konzultačnej spoločnosti CGG v oblasti technológií obnoviteľnej energie sú tieto vulkanické oblasti pomerne zložité a rozmanité, vyžadujú si prispôsobené prístupy ku každej z nich a teploty rýchlo klesajú, keď sa vzďaľujete od sopky.

Na druhej strane, podľa CGG, existuje obrovský a oveľa konzistentnejší zdroj, na ktorý by sme sa mohli zamerať. Je to na morskom dne, presne tam, kde sa tektonické platne neustále od seba vzďaľujú a vytvárajú nové kusy zemskej kôry v procese nazývanom „rozširovanie morského dna“.

V týchto obrovských podmorských trhlinách, ktoré CGG odhaduje na približne 65 000 štvorcových kilometrov, je zemská magma spoľahlivo celkom blízko k povrchu, pretože doslova preteká cez medzeru vytvorenú pri oddeľovaní dosiek a tuhne do novej horniny. Miera úspešnosti by teda mala byť oveľa vyššia ako na súši a tieto zóny rozširovania morského dna by tiež mali ponúkať konzistentnejšie teploty, ako aj trvalo neškodné geotermálne tekutiny.

Trhliny šíriace sa na morskom dne by podľa CGG mohli ponúknuť jedny z najlepších geotermálnych zdrojov na svete.

Stručne povedané, kopírujú tie najlepšie podmienky, ktoré sa dajú nájsť na pevnine na miestach, ako je južný Island, kde sa sopečné emisie nahromadili na vrchole rozprestierajúceho sa hrebeňa na morskom dne, aby ho sprístupnili z pevniny. Okrem toho, že zdroje na mori sú oveľa, oveľa väčšie.

Na druhej strane, tieto oblasti sú ďalej od elektrických sietí. V skutočnosti sa veľa tejto energie vytvorí v oblastiach, kde nebude praktické viesť káble späť na pobrežie. Spoločnosť CGG hovorí, že v mnohých oblastiach bude mať väčší zmysel zachytávať sladkú vodu z pary, ktorá prúdi cez turbíny, a elektrolyzovať ju na výrobu zeleného vodíka, ktorý môže byť dodaný tak, ako je, alebo premenený na čpavok na predaj. Pravdepodobne pritom zostane sladká voda ako ďalší predajný vedľajší produkt.

CGG požiadala o patent na svoju „novú kombináciu geologických, geofyzikálnych a inžinierskych technológií na pomoc pri skúmaní a rozvoji týchto zdrojov“. Spoločnosť uvádza, že jej „motiváciou na získanie patentu je zabezpečiť, aby nevznikli žiadne patentové „blokátory“ spomaľujúce rýchly rozvoj týchto zdrojov.“ Plánuje licencovať túto myšlienku za „primeranú cenu“ vo vyspelých krajinách a za „ľahko dostupnú cenu“ pri spolupráci s rozvojovými krajinami.

Ľudstvo v nadchádzajúcich desaťročiach potrebuje nezmerné množstvá energie z čistých zdrojov a geotermálna energia na mori tak môže byť cenným prínosom.