Zabudnuté heslo?
Prihlásenie

Služba Market Locator osloví vybrané skupiny ľudí cez cielené SMS správy

Autor:
Roman Mališka
Zverejnené:
8. 7. 2021
Hodnotenie:
Už ste hlasovali.

Online svet nám poskytuje prístup k množstvu informácií. No rovnako je aj zahltený otravnou reklamou, ktorú si tí skúsenejší radšej zablokujú. Firmy by však mohli využiť aj nevtieravý a efektívny spôsob, ako informovať o svojich produktoch či službách prostredníctvom zaujímavej služby, ktorá umožní osloviť vybrané skupiny ľudí pomocou cielených SMS správ.

Market Locator – zavedená služba takzvaného cieleného mobilného marketingu, ktorá vychádza zo spracovania anonymizovaných telekomunikačných dát. Jednoduchým spôsobom tak môže pomôcť majiteľovi firmy vo vyhľadávaní cieľovej skupiny ľudí v danom regióne, aby ich mohol osloviť prostredníctvom cielených SMS správ. K zadávaniu kampane sa pritom používateľ dostane cez webové rozhranie.

„Vyberie jednotlivé filtre, prostredníctvom ktorých zacieli na tú najsprávnejšiu cieľovú skupinu. A potom taktiež tam napíše správu, ktorú by chcel takýmto spôsobom komunikovať. A na záver dá, podľa toho aký veľký má k dispozícii rozpočet, tak podľa toho potom vyberie aj veľkosť tej vzorky, podľa ktorej to má byť potom aj komunikované,“ vysvetľuje Michal Brčák, Slovak Telekom.

Zvyškové dáta, zozbierané zo SIM kariet telekomunikačného operátora, sú pritom prezentované vo vizuálnej podobe, takzvanej „heat mapy“ demografického rozloženia obyvateľstva. K dispozícii sú možnosti filtrácie napríklad podľa veku, pohlavia, či určenie lokality, kde sa cieľová skupina ľudí zdržiava.

„Či už tej, kde sa najčastejšie zdržiava počas dňa, počas víkendu, prípadne aj počas noci. Okrem toho je tam možnosť aj pokročilejších filtrov. Tieto filtre umožňujú vybrať napríklad informácie o tom, či ten potenciálny adresát cestuje do zahraničia, aké služby využíva.“

Práve technológie pritom pomáhajú k presnosti zacielenia správ na vybranú skupinu ľudí v konkrétnej lokalite. A tak môže byť pomerne vysoká.

„V husto osídlených mestách je to relatívne presné, približne nejakých 150 až 200 metrov. A v redšie osídlených miestach to môže byť až 1 a pol kilometra.“

Všetky údaje sú samozrejme prezentované v anonymnej a agregovanej podobe, aby sa zaistila ochrana súkromia a aby nedošlo k úniku citlivých informácií.

„Dáta, ktoré sa používajú v tejto aplikácii neopúšťajú naše priestory. Nachádzajú sa v našom vlastnom cloude a taktiež je tam veľmi silná kontrola prístupu. A taktiež je to v súlade s pravidlami GDPR.“

Cielené správy sú zasielané pod hlavičkou telekomunikačného operátora, čo tiež prispieva k zvýšeniu úspešnosti ich prečítania. Dostanú ich pritom len tí používatelia mobilných služieb, ktorí dali súhlas s marketingovou komunikáciou tretích strán. No a netreba sa obávať ani prílišnej intenzity zasielania správ, čiže silného spamovania.

„Celková adresovateľná báza, ktorá má takéto súhlasy s marketingovou komunikáciou tretích strán, je v súčasnosti okolo 1,7 milióna obyvateľov. V prípade služby Market Locator dávame veľký dôraz na to, aby prijímatelia SMS správ nemali pocit že sú zahltení reklamnými správami. Práve preto nikdy sa nestane to, že by takúto správu dostal častejšie ako jedenkrát za dva týždne.“

Služba poskytuje aj možnosti personalizácie prostredníctvom unikátnych kódov pre daného adresáta, napríklad na uplatnenie rôznych výhod pri nakupovaní. Pripraviť kreatívnu kampaň si pritom môžu aj majitelia reštaurácií, kaviarní, hotelov či cestovných kancelárií. Obľúbeným spôsobom využívania tejto služby v tomto období je aj nábor nových zamestnancov.

„Práve takéto niečo veľa firmám pomáha efektívne hľadať nových zamestnancov aj tam, kde by sa nejakým spôsobom práve hľadali oveľa ťažšie.“

No nie je to všetko len o cielenej reklame. Dáta z Market Locatora môžu rovnako dobre využiť napríklad aj samosprávy, ktoré tak získajú údaje o populácii, napríklad pre riešenie otázok urbanizmu, či projektov smart cities. Taktiež môže poslúžiť aj ako možnosť komunikácie s občanmi.

„Je to vhodná platforma práve na komunikáciu správ napríklad, ktoré môžu nahradiť mestský rozhlas alebo nejakú inú formu takej tej priamej komunikácie pre nejaký región,“ dopĺňa Michal Brčák, Slovak Telekom.

Táto zaujímavá technológia cielených mobilných správ a analýzy lokality by sa tak mohla stať vhodným komunikačným nástrojom mnohých firiem, ktoré chcú dať vedieť moderným spôsobom o tom, čo tvoria. No svoje využitie si určite nájde aj na nábor nových zamestnancov či ako prostriedok pre komunikáciu s občanmi.