Zabudnuté heslo?
Prihlásenie

Počítačový systém optimalizuje 3D tlačiarne na základe zadania

Počítačový systém optimalizuje 3D tlačiarne na základe zadania
Autor:
Roman Mališka
Zverejnené:
27. 5. 2022
Hodnotenie:
Už ste hlasovali.

Keď sa povie 3D tlač, väčšina ľudí si predstaví fúzne depozičné modelovanie (FDM), pri ktorom sa objekt vytvára v postupných vrstvách roztaveného termoplastu. Nový počítačový systém dokáže tento proces vyladiť tak, aby bolo možné vytvárať konštrukčne pevnejšie predmety.

Jeden z problémov existujúcej technológie FDM spočíva v tom, že keď sa z tlačovej trysky vytlačí čerstvá vrstva roztaveného plastu, je výrazne teplejšia ako predtým vytlačená vrstva, na ktorú sa nanáša, a ktorá mala určitý čas na vychladnutie. Ak je medzi oboma vrstvami príliš veľký teplotný rozdiel, nemusí dôjsť k ich správnemu spojeniu. Tento chybný spoj medzi vrstvami vytvorí slabé miesto v konečnom výrobku.

S cieľom vyriešiť tento problém vyvinul tím z nemeckej Technickej univerzity v Kaiserslauterne (TUK) experimentálny softvér. Pri zohľadnení plánovaného tvaru a veľkosti predmetu a typu plastu systém automaticky upravuje parametre, ako je rýchlosť tlače a teplota trysky, podľa toho, aká časť predmetu sa práve tlačí. Napríklad v oblastiach, kde je obzvlášť dôležitá pevnosť, zabezpečí, aby boli teploty susedných vrstiev čo najbližšie.

Výskumný asistent Miaozi Huang je súčasťou tímu, ktorý vyvíja softvér pre optimalizáciu 3D tlače.

Počas laboratórnych testov sa zobrazením pod mikroskopom ukázalo, že predmet vytlačený pomocou nového počítačového systému bol štrukturálne pevnejší ako inak identický predmet vytlačený konvenčným spôsobom.

„Cieľom našej technológie je optimálne využiť vlastnosti materiálu,“ povedal výskumník z TUK Alexander Schlicher. „Podobné postupy zatiaľ neexistujú.“