Zabudnuté heslo?
Prihlásenie

ABB: Technológia pre sledovanie stavu priemyselných motorov

Autor:
Roman Mališka
Zverejnené:
27. 5. 2016
Hodnotenie:
Už ste hlasovali.

Veľké fabriky pre výrobný proces využívajú množstvo zariadení, ktoré sú poháňané priemyselnými nízkonapäťovými motormi. Akýkoľvek ich výpadok však môže spôsobiť nemalé problémy. Nový inteligentný snímací systém z dielne ABB však môže výrazne znížiť čas prestojov a predĺži aj životnosť samotných motorov. A ako to vlastne celé funguje?

Nízkonapäťové motory v priemyselnej výrobe poháňajú takmer každý stroj. Aj preto je nutné ich udržiavať v dobrej kondícii. Nový inteligentný senzor ABB zbiera informácie zo všetkých takýchto motorov a ukladá ich na vzdialené cloudové úložisko. Pracovisko údržby a servisu tak dostáva okamžitý prehľad o stave motorov a na základe toho sa vie rozhodnúť, či už nastal čas práve na servis.

„Senzory kontrolujú všeobecný stav, ako dlho motor beží, akú má teplotu, či sa neprehrieva. Šetrí to čas a dokážeme tak predvídať veci a zachytiť problém ešte skôr, ako len počas pravidelnej polročnej alebo ročnej údržby,“ hovorí pán Wesley Warden, Baldor Electric.

No nie je to len o údržbe. Senzory predstavujú technológiu pre moderné fabriky, ktoré využívajú digitálne údaje pre zvýšenie efektívnosti svojej výroby. Je to súčasť narastajúceho trendu Internetu vecí, ktorý je založený práve na prepojiteľnosti inteligentných zariadení a rýchlej expanzii dát.

„Analytici nám hovoria, že do roku 2020 bude v Internete vecí prepojených 25 miliárd zariadení, no niektoré odhady vravia až o 50tich miliardách. Znamená to masívny nárast dát, ktoré zhromažďujú zo všetkých týchto zariadení v dátovom centre. A práve toto centrum musí byť schopné veľké objemy dát analyzovať a spracovať,“ hovorí pán John Yelland, ABB Wireless.

Budúcnosť tak môže priniesť svet, v ktorom budú technológie a zariadenia všetky navzájom prepojené. A to či už v priemysle, obchodoch, službách, ale aj v našich domácnostiach. Internet vecí by mohol priniesť efektívnejšiu spotrebu energie s menším dopadom na životné prostredie a zrejme aj zásadne zmení spôsob, akým žijeme a pracujeme.