Zabudnuté heslo?
Prihlásenie

Autonómny robot UX-1 môže mapovať zaplavené tunely v európskych baniach

Autor:
Roman Mališka
Zverejnené:
9. 7. 2019
Hodnotenie:
Už ste hlasovali.

V rámci projektu Európskej únie UNEXMI vzniká špeciálny robot s označením UX-1, ktorý sa dokáže autonómne pohybovať pod vodnou hladinou a je schopný prostredníctvom viacerých technológií vytvárať 3D mapu zaplavených tunelov v opustených baniach.

Robot UX-1 má tvar gule a je vybavený piatimi digitálnymi kamerami a rotujúcimi laserovými projektormi. Tie využíva pre vytvorenie trojrozmerných máp v európskych banských štôlňach, ktoré sú zaplavené vodou. Robot v nich dokáže samostatne plávať, pričom jeho pohon je zabezpečený zabudovanými hnacími motormi poháňanými lítiovou batériou. Tá by mala na jedno nabitie poskytnúť dostatok energie pre až 5 hodín prevádzky pod vodou.

Autonómny podvodný robot UX-1.

Mnohé z baní boli väčšinou opustené nie preto, že by došli minerály, ale kvôli technologickým alebo ekonomickým výzvam, ktoré sa vďaka súčasným technológiám dajú prekonať. S týmto cieľom je robot UX-1 vybavený aj multispektrálnou kamerou, detektorom gama žiarenia a systémom pre odber vzoriek vody. Tieto technológie budú použité na vyhľadávanie zvyšných usadením minerálov. Ak sa ich nájde dostatok, voda zo zaplavenej bane by sa mohla odčerpať a ťažba by sa mohlo opäť spustiť.

Autonómny podvodný robot UX-1.

Keďže niektoré z baní boli opustené viac ako sto rokov, prirodzene sa naplnili podzemnou vodou a mapy tunelov už nemusia zodpovedať skutočnosti. Vyslanie potápačov, aby tieto tunely zmapovali by mohlo byť veľmi riskantné, zatiaľ čo odčerpanie vody a následné hľadanie minerálov by zase nebolo ekonomicky efektívne.

Autonómny podvodný robot UX-1 má už za sebou testy v baniach vo Fínsku, Slovinsku, Portugalsku a vo Veľkej Británii. Kým však bude môcť nastúpiť do praktického používania, čaká vývojárov ešte veľa práce. No potom by sa mohol dať nasadiť na preskúmanie viac ako 30 000 uzavretých baní po celej Európe.

Autonómny podvodný robot UX-1.