Zabudnuté heslo?
Prihlásenie

Ekologické čistiarne odpadových vôd z polypropylénových dosiek

Autor:
Roman Mališka
Zverejnené:
25. 9. 2020
Hodnotenie:
Už ste hlasovali.

Hoci si mnohí myslia, že všetky plasty sú škodlivé a ničia životné prostredie, nie vždy je to pravda. Na Slovensku sme navštívili fabriku, kde sa aj zvyšky z výroby plastov dokážu znova použiť. Ide o produkciu unikátnych polypropylénových dosiek, ktoré sa okrem iného používajú aj na vznik ekologických čistiarní odpadových vôd.

Vďaka svojim vlastnostiam si polypropylénové plastové dosky našli široké možnosti využitia v rôznych oblastiach. Okrem výroby domových čistiarní odpadových vôd, nádrží, alebo bazénov, sa dajú použiť aj ako stavebné debnenie, alebo materiál pre výrobu dizajnového nábytku či napríklad aj ako podlaha v niektorých prevádzkach.

„Polypropylén ako taký je veľmi húževnatý materiál, veľmi odolný materiál, v podstate dlhoveký materiál. Je vyslovene odolný voči chemikáliám a používa sa v rôznych agresívnych prostrediach, kde prichádza do kontaktu s nejakými kyselinami a podobnými veľmi agresívnymi vecami, to znamená že tento materiál ako taký je veľmi chemický odolný, stabilný,“ vysvetľuje Tomáš Janík, Aquatec VFL.

Na Slovensku je jediným výrobcom takýchto dosiek firma Aquatec VFL v Dubnici nad Váhom. Práve tu sa časť z vyrobených dosiek využije na výrobu patentovaných unikátnych čistiarní odpadových vôd.

Základným materiálom pre výrobu dosiek je polypropylénový granulát. Ten sa nasáva do násypky zmiešavača extrúdera. Pre dosiahnutie rôznych vlastností vyrobených dosiek je možné k základnému materiálu, práve v zmiešavači, pridávať rôzne aditíva.

„Máme k dispozícii šesť násypiek, ktoré slúžia na to, aby sme mohli dávkovať rôzne či už farby, UV stabilizátory alebo iné stabilizátory, spomaľovače horenia napríklad alebo podobné veci, ktoré vlastne sa takisto dávkujú do dosky. A tým menia vlastnosti, či už optické alebo mechanické alebo nejaké iné, daného výrobku. Naše farby a naše aditíva, ktoré používame do dosiek, sú vhodné na kontakt s pitnou vodou.“

Pod vplyvom mechanického pohybu a teploty vyše 200 stupňov Celzia, ktorá sa presne nastavuje podľa požiadaviek technologického procesu, sa materiál v extrudéri roztaví a odtiaľ preteká cez sústavu ďalších zariadení až ku tryske.

„Roztavený polypropylén sa vytlačí cez trysku, ktorý sa následne na valcoch, na takzvanom kalandri, sa vytvaruje do formy, tvaru dosky, kde získava svoj lesklý jedinečný povrch. A následne vlastne vstupuje do procesu chladenia a rezania.“

Na výrobe je zaujímavý aj ekologický aspekt. Orezané okraje dosiek s presným rozmerom dokážu totiž šikovní Slováci efektívne zrecyklovať.

„Vzniká vlastne materiál, ktorý je následne sekaný na požadovaný rozmer, ktorý súvisí s tým, aby ten materiál následne mohol byť priamo dopravníkom dopravený do mlynu, kde sa podrtí a vracia sa spätne do výroby.“

Štandardne sa v Dubnici vyrábajú polypropylénové dosky v šírke 1,5, či 2 metre a v maximálnej dĺžke až 6 metrov. Vďaka použitému technologickému procesu pritom môžu mať rôzne hrúbky.

„Vyrábame presné rozmery dosky, čiže šírka sa vždy upravuje podľa potreby. Vieme vyrobiť zhruba od 3 do 15 až 20 milimetrov.“

Polypropylénové dosky sa pre použitie v ďalšom spracovaní nedajú spájať lepením ako iné materiály. Funkčná je však metóda zvárania, ku ktorej sa priamo v Dubnici vyrábajú aj rôzne zváracie drôty.

„Musíte ten polypropylén opäť nahriať a za tepla spojiť. Technicky nie je možné polypropylén spájať lepidlami alebo niečím podobným. Roztaví sa hrana dosky, priloží sa k druhej strane dosky, takisto roztavenej, a po nejakom vychladnutí a vytvrdnutí tieto dosky sú pevne spojené,“ dopĺňa Tomáš Janík, Aquatec VFL.

Okrem toho, že polypropylénové dosky zo Slovenska putujú aj do sveta, neďaleko od Trenčína ich menia do podoby výkonných, ekologických čistiarní odpadových vôd. Práve pri nich sa využívajú ich zaujímavé vlastnosti a Slováci zároveň dokazujú, že správne spracovanie plastov môže byť šetrné i k životnému prostrediu.