Zabudnuté heslo?
Prihlásenie

Vo Švédsku do roku 2024 otvoria najväčšiu „zelenú oceliareň“ na vodík

Vo Švédsku do roku 2024 otvoria najväčšiu „zelenú oceliareň“ na vodík
Autor:
Roman Mališka
Zverejnené:
2. 3. 2021
Hodnotenie:
Už ste hlasovali.

V roku 2020 svet vyprodukoval asi 1 690 miliónov ton ocele a keďže asi 75 percent energie použitej na výrobu ocele pochádza z uhlia, každá z týchto ton vyslala do atmosféry asi 1,7 tony oxidu uhličitého.

Svet sa nezaobíde bez tohto všadeprítomného kovu, no výroba ocele je každý rok zodpovedná za 7 až 8 percent globálnych emisií. Aj preto vzniká snaha o dekarbonizáciu výroby ocele a je to jedna z kľúčových oblastí, kde sa očakáva, že vodík bude nákladovo konkurencieschopnou alternatívou.

Pri typickej výrobe ocele kombinujú vysoké alebo elektrické oblúkové pece železnú rudu a vápenec s koksom. No toto koksové redukčné činidlo môže byť nahradené vodíkom, čo vedie k procesu, ktorý nevylučuje nič iné ako vodu, a vodík sa môže navyše použiť aj na napájanie oblúkových pecí, čím vznikne proces výroby ocele, ktorý je úplne bez emisií.

Každý veľký výrobca ocele na svete uvažuje o niečom podobnom, aby znížil svoje emisie, a existuje aj veľa stimulov od zákazníkov, ako sú automobilky, aby sa mohli dostať k ekologickej oceli, keď bude k dispozícii. Na toto sa zameriava aj nový vývoj v severnom Švédsku, vedený súčasným generálnym riaditeľom spoločnosti Scania.

Spoločnosť H2 Green Steel (H2GS) plánuje využívať vodík vyrobený z obnoviteľných zdrojov energie zo švédskeho regiónu Boden-Luleå a výroba „zelenej ocele“ by sa mala začať v roku 2024. Do roku 2030 očakáva spoločnosť H2GS, že bude ročne vyrábať až takmer päť miliónov ton vysoko kvalitnej ocele s nulovými emisiami.

Malo by ísť o vôbec prvú veľkú oceliareň, ktorá bude vyrábať oceľ bez fosílnych palív. V pláne je produkcia oceľových zvitkov plechu vyrábaných za tepla a za studena a pozinkovaných zvitkov. Predpokladá sa, že „zelená oceľ“ sa bude predávať napríklad pre automobilový priemysel, dopravu, stavebníctvo, výstavbu potrubných systémov, či pre výrobky bielej techniky.

Tento projekt je ďalším povzbudzujúcim náznakom, že veľkí investori sa chcú púšťať do dekarbonizačných iniciatív, ktoré zvyčajne zahŕňajú väčšie riziko a dlhšiu návratnosť investícií. No rovnako ako všetky iniciatívy založené na vodíku, aj projekt H2GS bude vyžadovať, aby cena zeleného vodíka dramaticky klesla, aby sa mohol na plno využiť jeho potenciál. Prevažná väčšina vodíka, ktorý sa dnes vyrába, je totiž sivý alebo špinavý, čiže často zahŕňa použitie fosílnych palív, ako je zemný plyn alebo uhlie.

Ilustračné foto (Zdroj: Pixabay).