Zabudnuté heslo?
Prihlásenie

Seriál: Šírenie TV signálu I.

Autor:
Alžbeta Harry Gavendová
Zverejnené:
29. 9. 2014
Hodnotenie:
Už ste hlasovali.

Nepochybne si mnohí z nás sadajú večer k televíznym obrazovkám a zapínajú si vysielanie nejakej tej televíznej stanice. No napadlo vám niekedy, ako sa k nám toto vysielanie dostáva? Najmä v súvislosti so známym DVB-T vysielaním. A viete čo ? Poďme sa na to spoločne pozrieť už v prvej časti miniseriálu, ktorý sa vám postupne v šiestich častiach pokúsi priblížiť všetko okolo digitálneho terestriálneho vysielania.

Ak sa obzrieme späť do histórie, na Slovensku je televízne vysielanie prítomné už od päťdesiatych rokov. Môže k nám prichádzať v rôznych podobách, a to pomocou satelitného vysielania, káblovou cestou, prípadne cez známe terestriálne vysielanie. Práve to je však zrejme ako jedno z mála vysielaní, pre domácnosti bezplatné, ak samozrejme neberieme do úvahy koncesionárske poplatky. Terestriálne vysielanie sme si v jeho analógovej podobe zažili počas dlhej doby, najčastejšie na hlbokých CRT televízoroch. No teraz máme už zopár rokov jeho digitálnu podobu. 

"Analógové vysielanie je vypnuté, tým bol splnený záväzok SR v rámci krajín EU. Termínov bolo viacero, my sme v rekordne krátkom čase aj zaviedli digitálne terestriálne vysielanie a sme ukončili analógové, bolo to v roku 2011," hovorí Michal Šuran zo spoločnosti Towercom. Komerčná prevádzka vzduchom šíreného, digitálneho vysielania, alebo aj DVB-T, z angličtiny Digital Video Broadcasting Terestrial, sa spustila ešte v roku 2009. Takéto šírenie televízneho signálu má veľmi dobrú odolnosť voči poveternostným vplyvom. Kým pri analógovom vysielaní sme boli svedkami rôzneho zrnenia, či známych duchov, pri nekvalitnom príjme, pri digitálnom vysielaní je to už minulosťou. Dômyselné opravné algoritmy totiž opravujú kvalitu signálu až do momentu, kedy sa stratí. Digitálny signál má teda len 2 polohy. Buď ide, alebo nejde.

Digitálne vysielanie však dostalo do vienka, oproti analógovému, aj ďalšie výhody. "Prinieslo priestor pre väčší počet staníc, takisto digitálne televízne vysielanie v novodobej histórii prinieslo vyššiu kvalitu obrazu a zvuku, moderné doplnkové funkcie, ako je elektronický programový sprievodca, alebo možnosť voľby zvukovej stopy, takisto je pripravené už aj na HD vysielanie, ktoré je už teraz k dispozícii." 

V zásade sa z pohľadu diváka toho veľa nezmenilo. Stále potrebujeme anténu, ktorou sa signál prijíma, a potom aj DVB-T tuner. Moderné televízory už spravidla bývajú štandardne takýmto prijímačom vybavené. "Aj diváci so staršími typmi televízora nemusia zúfať, stačí si pozrieť externý DVB-T prijímač a môžu využívať výhody digitálneho terestriálneho vysielania.  

Externý DVB-T prijímač, alebo set-top box je už dnes k dispozícii naozaj v malých rozmeroch a s moderným dizajnom. Čo sa týka antény, používateľ digitálneho vysielania potrebuje jej širokopásmovú podobu, ktorá prijíma v rozsahu 20 až 60 kanálov. Domácnostiam v blízkosti DVB-T vysielača, stačí pre príjem niekedy aj izbová anténa. Dnes je už DVB-T signálom pokrytých až 98 % Slovenska. No a svoje signály si šíria aj okolité krajiny. Výhodu ich príjmu majú najmä ľudia v pohraničných oblastiach.

"Je tu možný cezhraničný presah, diváci v blízkosti krajín môžu prijať terestriálne vysielanie z Čiech, Maďarska... Tá programová ponuka, aktuálne je dostupných 11 TV staníc bez mesačných poplatkov úplne zadarmo plus, je tu možnosť rozšírenia o platené ponuky, čiže aktuálne je na bežnú anténu na ktorú bolo v minulosti dostupných 1, 2, 4 TV kanály, tak aktuálne je tam dostupných 24 TV staníc s tým, že je možné v blízkosti hraníc rozšíriť to o cezhraničný príjem." 

Základné terestriálne vysielanie je bezplatné, no podobne ako pri satelitnom a káblovom signále, aj tu existuje i platené pásmo s rozšírenou televíznou ponukou. Pred neoprávneným príjmom je potom takýto televízny signál chránený kódovacím systémom IRDETO, v podobe akejsi karty. Tá by mala putovať do zariadenia, ktoré potom sprostredkuje odkódovanie signálu.

"To môže byť buď formou externého DVB-T prijímača, ktorý má v sebe zabudovanú dekódovaciu kartu alebo formou modulu – umožňuje jednoduché zasunutie do TV prijímača. V dnešnej dobe už TV prijímače sú vybavené tzv. CI slotom do ktorého sa zasunie tento modul a jeho úlohou je práve dekódovať toto TV vysielanie." 

Popri voľných programoch je teda aj cez DVB-T možné šíriť aj kódované programy. Staníc tak môže byť naozaj dosť. A to je práve aj rozdiel od predchádzajúceho analógového vysielania. Oveľa viac staníc je naozaj jednou z hlavných výhod DVB-T vysielania. To, čo však stojí za ním, je oveľa zložitejšie. V ďalších častiach seriálu si preto podrobnejšie predstavíme, čím všetkým si musí televízny signál prejsť, kým sa zo štúdia v televízii dostane až do televízorov v obývačkách.