Zabudnuté heslo?
Prihlásenie

Seriál: Šírenie TV signálu II.

Autor:
Alžbeta Harry Gavendová
Zverejnené:
13. 10. 2014
Hodnotenie:
Už ste hlasovali.

DVB-T - 4 písmenká, vďaka ktorým môžeme doma sledovať vysielanie televízií, všetko sa to šíri z televízneho vysielača, ale ako sa signál dostane tam ? Na to vám odpoviem v ďalšej časti nášho mini seriálu o šírení televízneho signálu.

V televíziách sa denne tvorí množstvo relácií. Popri nich sa však do vysielaného programu zaraďujú aj filmy, či dokumenty, prípadne živé vysielanie. Dnes je však už všetko vo forme digitálnej. A začína sa to v modernom televíznom štúdiu. "Nachádzame sa v štúdiu, ktoré je prispôsobené potrebám spravodajskej TV, je tu viacero scén, hlavná scéna, ktorá je typická pre všetky spravodajské televízie, s priehľadom to news roomu, máme tu ďalšie scény, ktoré sú potrebné pre iné spravodajské a publicistické relácie a celé toto štúdio je snímané najmodernejšou technikou, kamerami, ktoré sú digitálne, tak ako celý reťazec v našej TV a čo je najväčšou zaujímavosťou, kamery neobsluhujú kameramani, ale sú robotizované a riadia sa hore z réžie,“ vysvetľuje Igor Čekirda, výkonný riaditeľ TA3.

Práve réžia vysielania je to miesto, ktoré sa stará o kompletizáciu celého vysielania nielen v spravodajských televíziách. "Nachádzame sa v réžii našej televízie, za mnou sedí posádka, ktorá zabezpečuje živé vysielanie, je tu zvukár, BC man, teda človek ktorý spúšťa vysielací systém, máme tu strihača, vedľa mňa je režisér a kameraman – o ňom sme sa už rozprávali, za pomoci joystickov riadi robotizované kamery," pokračuje pán Čekirda. Pri pôvodnej tvorbe sa v každej televízii uplatnia vlastné strihové pracoviská. V nich sa kompletizujú nakrútené reportáže, či relácie, s ktorými potom pracuje réžia vysielania. Každé jedno vysielanie má svoju presnú dĺžku a naplánovaný čas, ktorý sa potom podľa časového programu púšťa do éteru. V digitálnej televízii sú pritom všetky reportáže a programy uložené v jednom vysielacom systéme.

"Naša televízia je bezpáskovou televíziou tzn. celý reťazec od kamery až po vysielanie je digitálny, program je uložený na diskových poliach a odtiaľ je vysielaný prostredníctvom vysielacích serverov von z TV," vraví pán Čekirda. Ešte pred tým ako sa televízny signál dostane von z televízie, prechádza špeciálnym pracoviskom, ktoré sa stará o kontrolu jeho kvality. "HTK alebo hlavná technická kontrola je technickým srdcom TV, je to miesto, kde sa nachádzajú racky, v ktorých sú veškeré zariadenia našej TV, ktoré slúžia na prijímanie signálu napr. zo spravodajských agentúr, sú tu zariadenia, ktoré slúžia na odvádzanie signálu z našej TV a zároveň v tejto miestnosti sedia naši kolegovia, ktorí sa starajú o kontrolu výstupu tohto signálu," hovorí pán Čekirda. 

No a keď je signál poriadne skontrolovaný a má vysielateľné parametre, môže opustiť hranice televízie. Znamená to, že je už pripravený aj na šírenie cez vysielač DVB-T. Tam sa však musí samozrejme nejako dostať. "V rámci TV štúdia je inštalované zariadenie empeg 2 coder ktoré spracúva TV signál do podoby ktorá je vhodná na prenos DVB-T multiplexom a následne na príjem. Tento signál je prenesený do tohoto dátového centra optickou cestou alebo rádiovou trasou," objasňuje Juraj Zachar zo spoločnosti Towercom.

Prekódovaný signál už potom putuje z televízie na DVB-T vysielač. Ešte pred tým ako sa dostane do éteru ho však čaká ešte niekoľko procesov. "Tá práca nás ako prevádzkovateľov začína v momente prebratia modulácie signálu TV zo štúdia, trasou sa dostáva do na centrálne miesto TV veže Kamzík, tu je signál spracúvaný, upravovaný a pripravený na distribúcie na jednotlivé vysielače, ktoré zabezpečujú pokrytie," vraví Michal Šuran zo spoločnosti Towercom. 

Príprava na distribúciu signálu cez vysielače má niekoľko postupných krokov. Najskôr signál prijíma spomínané dátové centrum, ktoré k nemu pridáva napríklad programového sprievodcu. Následne už potom skladá signály z jednotlivých televízií do takzvaného multiplexu. Takže sa v ňom naraz šíria akoby navrstvené signály, zo štyroch či piatich televízií. V takejto podobe sa ďalej multiplex šíri na jednotlivé vysielače po celom Slovensku. Nad celou sieťou terestriálneho vysielania pritom nepretržite, čiže dvadsať štyri hodín denne, bdie dohľadové centrum. No o týchto ďalších technológiách si bližšie povieme až v nasledujúcich dieloch nášho miniseriálu.