Zabudnuté heslo?
Prihlásenie

Nová nosná konštrukcia diaľničného mosta sa rozkladá ako dáždnik

Autor:
Roman Mališka
Zverejnené:
4. 3. 2020
Hodnotenie:
Už ste hlasovali.

Nový prístup k výstavbe mostov bol prvý krát použitý v susednom Rakúsku, kde stavební inžinieri spojili protiľahlé strany dvoch riek pomocou inovatívnej konštrukčnej metódy, ktorá sa podobá na otváranie dáždnika. Tieto rozkladacie mosty značne skracujú čas výstavby, šetria peniaze a majú menší vplyv na okolitú krajinu, v porovnaní s tradičnými technikami.

Vo všeobecnosti sa mosty stavajú kus po kuse od položených zvislých nosných konštrukcií a to smerom von v oboch smeroch. Vedci z Technickej univerzity vo Viedni (TU Wien) však už viac ako 15 rokov pracujú na odlišnom prístupe. Ich technika zahŕňa duté nosníky, ktoré sú priamo namontované na mostnom piliere vo zvislej polohe. Na vrchu nad pilierom sú nosníky navzájom spojené. Pomocou hydraulického systému sa však dajú v dolnej časti rozložiť na obidve strany, podobne ako keď otvárate dáždnik.

Nový proces výstavby mostnej konštrukcie.

Ako náhle sú tieto duté nosníky úplne spustené a sú teda vo vodorovnej polohe, môžu sa vyplniť betónom. Tým sa dokončí kľúčový komponent mostnej konštrukcie. Podľa tímu vedie tento technický prístup k mostom s rovnakou životnosťou, ako mosty skonštruované tradičnými metódami, no zároveň výrazným spôsobom šetrí čas výstavby. Montáž mostov pomocou lešenia totiž zvyčajne trvá mesiace, zatiaľ čo nový stavebný prístup umožní mať mostnú konštrukciu nastavenú do dvoch až troch dní. Proces rozloženia dutých nosníkov spojených s jedným mostným pilierom pritom trvá približne tri hodiny.

V konečnom dôsledku to týmto spôsobom značne ušetria aj náklady spojené s výstavbou mosta. Táto metóda by sa mohla ukázať byť obzvlášť užitočná v oblastiach, kde nerovný a komplikovaný terén predstavuje konštrukčné problémy alebo nemôže byť príliš narušený, ako napríklad v oblastiach prírodných rezervácií.

Nový proces výstavby mostnej konštrukcie.

Nový prístup má už aj prvý debut v reálnom svete, a to v rámci výstavby diaľnice prechádzajúcej cez rakúske mesto Fürstenfeld, ktorá preklenie rieky Lahnbach a Lafnitz. Na vybudovanie tohto mostného spojenia boli z mostného piliere na obidve strany spustené duté nosníky s dĺžkou 36 m, tým sa vytvorila konštrukcia s celkovou dĺžkou 72 metrov. Medzery medzi týmito horizontálnymi nosníkmi a oporami boli vyplnené zavesenými nosníkmi. Tým bola dokončená konštrukcia diaľničného mosta s dĺžkou 100 metrov, ktorý sa tiahne ponad rieku Lahnbach a diaľničného mosta s dĺžkou 116 m, ktorý preklenul rieku Lafnitz.

Nový proces výstavby mostnej konštrukcie.