Zabudnuté heslo?
Prihlásenie

Správna migračná stratégia môže uľahčiť prechod do cloudového prostredia

Autor:
Roman Mališka
Zverejnené:
19. 4. 2022
Hodnotenie:
Už ste hlasovali.

Podľa jedného zo svetových prieskumov už 70 % firiem previedla časť svojich aplikácií do cloudu. Hlavnou výhodou je pre mnohé z nich najmä to, že sa takto znížia prevádzkové náklady. Mnohé organizácie sa však tomuto kroku stále vyhýbajú a najmä preto, že sa im to zdá časovo náročné alebo dokonca riskantné. Iste, prechod do cloudu si vyžaduje určité úsilie a zdroje, ale ak sa tomuto kroku budeme stále vyhýbať, môže to byť skôr konkurenčnou nevýhodou. Prezradíme vám teda, čo radia odborníci.

Ak firma zvažuje presun do cloudového prostredia, mala by si dôkladne zanalyzovať, akým spôsobom sa dajú zriadiť dané cloudové služby. Samozrejme aj aplikácia musí byť na migráciu pripravená. A platí to aj v prípade prechodu z jedného cloudu do druhého.

„Ak mám nejakú manažovanú službu, ktorú používam v jednom cloude, neznamená, že v tom druhom bude fungovať rovnako. A potrebujem si zvážiť a overiť, či je možné vlastne prejsť napríklad z jedného cloudu do druhého bez nejakých extrémne vysokých nákladov,“ hovorí Peter Fuska, CEO, DIGMIA.

Dôležitým faktorom je i bezpečnosť. V prípade cloudu pritom platí takzvaná zdieľaná bezpečnosť. Poskytovateľ cloudu teda zodpovedá za bezpečnosť infraštruktúry, zatiaľ čo používateľ má na starosti nastavenie bezpečnosti služieb a aplikácií, ktoré používa.

„V podstate každý z dnešných tých hlavných cloudov má veľké množstvo, dá sa povedať, či už sieťových alebo serverových služieb, manažovaných služieb, kde je možné vlastne tieto služby dostatočne nastaviť. Či už je to v prípade Firewallov, nejakého load balancingu a ďalších komponentov, vrátane nejakej DDoS ochrany a podobne.“

Vďaka cloudu odpadá firmám starosť o hardvér a jeho prevádzku, či nutnosť jeho obmeny, ak je už nevýkonný. Výhodou cloudu je pritom i vyššia dostupnosť infraštruktúry a služieb, ako aj možnosť zálohovania.

„Ja si môžem v rámci v rámci cloudu, už samotného cloudu, vytvoriť zálohy či už dát alebo aplikácie. Väčšina cloudov má na to dedikované nástroje a samozrejme aj služby, ktoré sú špeciálne určené pre zálohovanie.“

Prínosom cloudu je aj to, že používateľ má možnosť nastavenia takzvaného dynamického škálovania cloudového prostredia.

„Môžem spustiť viacero inštancií tej istej aplikácie, aby som vedel, koľko mi vlastne súbežne, povedzme používateľov, vie obslúžiť. Viem ju škálovať vertikálne. To znamená, viem si nastaviť nejaké minimum – maximum zdrojov, ktoré mi vie dynamicky to prostredie prideliť v prípade väčšej záťaže,“ dodáva Peter Fuska, CEO, DIGMIA.

Aby firma úspešne zvládla migráciu do cloudu, mala by si po analýze a výbere poskytovateľa cloudového riešenia zadefinovať svoju stratégiu prechodu. Doteraz používaná aplikácia sa môže napríklad vypnúť a nahradí sa inou. A to aj z dôvodu, že nie je vhodná na migráciu. Ďalšou stratégiou môže byť zasa naklonovanie serverov do cloudu, označované ako Rehost.

„Využívame teda infraštruktúru cloudového poskytovateľa, takzvaný Infrastructure as a Service. Ďalšou migračnou stratégiou je práve Replatform, kde vlastne využijeme aplikáciu a zmodernizujeme jej nejaké vybrané časti, takzvané Platform as a Service. Ďalšou stratégiou je Refactor, kde vlastne ide o najkomplexnejšiu stratégiu, kde musíte zmeniť architektúru aj aplikácie. Vlastne využijete plný potenciál cloudového poskytovateľa,“ vysvetľuje Peter Jirásek, konzultant pre cloudové riešenia, DIGMIA.

Šesticu najčastejšie používaných migračných stratégií uzatvára možnosť využívania takzvaného Software as a Service, čiže softvéru ako služby.

„Je vhodné migráciu rozdeliť na malé časti, ideálne na nejaké možno projekty. Teda úlohy týchto častí voliť na nejaké krátke obdobia Ako prvé sa teda presúvajú práve priamo do cloudu, aplikácie, ktoré majú pre firmu najväčší prínos a sú najmenej rizikové,“ dopĺňa Peter Jirásek, konzultant pre cloudové riešenia, DIGMIA.

Úspešným presunom do cloudového prostredia sa však všetko nekončí. Dôležitá je i optimalizácia na základe monitoringu prevádzkovaného cloudového riešenia. No stále platí, že v mnohých prípadoch prinášajú práve cloudové systémy viacero výhod oproti vlastnej IT infraštruktúre.

Či už z pohľadu zníženia prevádzkových nákladov, rýchlosti rozširovania a zmenšovania IT infraštruktúry, ale i z pohľadu bezpečnosti. A vďaka vhodne zvolenej migračnej stratégii, aj na základe odporúčania odborníkov, tak prechod do cloudu nemusí byť pre firmy až tak náročný.