Zabudnuté heslo?
Prihlásenie

TS IBM: Nové POWER8 systémy pre Big Data

TS IBM: Nové POWER8 systémy pre Big Data
Autor:
Alžbeta Harry Gavendová
Zverejnené:
15. 10. 2014
Hodnotenie:
Už ste hlasovali.

Spoločnosť IBM predstavila novú radu systémov schopných spracovať rýchlejšie veľké objemy dát, pri takmer o 20 percent lepšom pomere cena/výkon, v porovnaní so systémami postavenými na procesoroch Intel Xeon v3. Neustále rastúci objem dát kladie pred podniky a organizácie nové výzvy v podobe budovania robustnej technologickej infraštruktúry, ktorá bude schopná získavať z týchto dát užitočné informácie.

Komoditné servery, ktoré dnes používa väčšina podnikov a organizácií, sú založené na patentovanej procesorovej technológii, a narážajú stále častejšie na hranice svojej výkonnosti, najmä v oblasti veľkých objemov dát, cloudu a mobility. Spoločnosť IBM si preto zvolila dátovo orientovaný prístup k systémom, postavený na využití otvorenej platformy - OpenPOWER Foundation.

Otvorená vývojová platforma – OpenPOWER Foundation vznikla na konci minulého roka, a z pôvodných piatich zakladateľov, počet jej členov veľmi rýchlo narástol na súčasných 59. Všetci jej členovia spoločne pracujú na využívaní možností otvorenej IBM procesorovej architektúry v oblasti priemyselných inovácií.

Nové IBM Power S824L servery sú postavené na IBM POWER8 procesorovej technológii, a sú určené na prácu s veľkými objemami dát, tzv. Big Data. Nové systémy integrujú IBM technológie s technológiami ostatných členov OpenPOWER Foundation, vrátane GPU technológie akcelerácie od spoločnosti NVIDIA.

IBM Power S824L systémy, postavené na otvorenej POWER platforme, poskytnú zákazníkom možnosť spúšťať úlohy náročné na dáta na POWER8 procesoroch, aj pri súčasnom spracovávaní iných výpočtovo náročných úloh v oblasti Big Data. Je tomu tak vďaka tomu, že GPU akcelerátory sú schopné uskutočňovať milióny dátových výpočtov paralelne, a sú navrhnuté tak, aby urýchlili činnosť výpočtovo náročných aplikácií.